Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 0/0

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

le jaargang nr. 0 december 1959
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

Ongetwijfeld zullen jullie, evenals jullie ouders, opkijken bij het zien van de groepsmededeling. De bedoeling ervan is, deze voortaan regelmatig te laten verschijnen. Maar dan niet alleen verzorgd door de leiding van de groep, maar ook door jullie zelf en door U, Ouders! Van deze mededelingen hopen we straks met elkaar een Groepskrant te kunnen maken en daarom de volgende vragen:

1. Welke naam krijgt onze krant?
2. Welke welpen en verkenners willen de redactie vormen?
3. Welke ideeën hebben we voor een omslag, die stevig, niet duur en uitvoerbaar is?
4. Wat willen we in de krant hebben?

Geef of stuur je ideeën in aan akela of hopman voor 20 december 1959

Dit was dan het eerste nieuws over onze mededelingen. We rekenen er op voor 20 december veel reacties te ontvangen van ouders en jongens en hopen zo, met elkaar en voor elkaar, een goede krant te maken.

Hopman.

.-.-.-

Agenda voor de maand december 1959
Zaterdag 12 december: verkenners kaderbijeenkomst; brood meenemen.

Welpen

Geïnstalleerde welpen: Verzamelen om 14.15 uur bij het hordehol met Wim v.d. Kolk en Albert van Manen. De laatste twee en Robert Vonk worden om half drie geïnstalleerd tot Athabascanwelpen. Ouders en familieleden zijn van hartelijk welkom.!

Ongeinstalleerde welpen zorgen, dat zij precies om 3 uur, niet eerder niet later, daar aanwezig zijn.

Gidsen en helpers

Zaterdag 12 december Gidsenraad. Meenemen: brood en mok en verder alles, wat je verzameld hebt over Zwitserland en wat je wilt ruilen over Nederland met de welpen van Akele Obergfell uit rich.

Wat jullie hebben van Zwitserland plakken we in een plakboek, dat elk nest krijgt, met die dingen, die we terug ontvangen uit Zurich. Het beste plakboek van onze horde wordt over een maand of 3 ingestuurd naar de Districtsleiding, die beoordelen zal, welke horde het beste boek heeft gemaakt.
Iedere horde heeft weer een ander land gekozen.

Djb djb djb djb!

Zaterdag 19 december:

Half 3 - Kerstwijdingsdienst voor welpen in de Bethlehemkerk. Verzamelen tien voor half 3 hoek Vosmaerlaan/Frederik van EedenLaan. Contributie is deze middag voor de collectezak. Na de kerkdienst gaat Baloe Blauw met de handige jongens naar het hordehol, om daar wat kerststukjes te maken voor de bewoners van het rusthuis Montana.

Vier uur - Kerstwijdingsdienst voor verkenners eveneens in de Bethlehemkerk.

Dinsdag 22 december - 17.30 uur. Houdt deze avond vrij!! Jaarsluiting Athabascangroep met warme maaltijd. Kosten f0,75 per persoon. Betalen uiterlijk 19 december.

Donderdagavond 24 december - half 8. Zingen de welpen in het Rusthuis Montana. Verzamelen 7 uur hordehol.

.-.-.-.-.

LUCIFERS

Afrekening door iedereen uiterlijk zaterdag 19 december a.s. bij Vaandrig Arons of Akela.

De heer Pos, adres, heeft nog heel wat pakken in voorraad. WIE ziet kans, er nog 10 te verkopen? Meer mag natuurlijk ook. Afhalen bij de heer Pos.

De patrouille of het nest, dat de meeste pakken verkocht heeft in de laatste 2 maanden, ontvangt een prijs.

Allemaal de handen uit de mouwen. We moeten een eigen groepshuis bouwen!

Oud papier: Breng zoveel mogelijk oude kranten, tijdschriften enzovoort mee naar troep of horde. Hoe meer hoe liever. Opbrangst ook voor het bouwfonds. Het nest of de patrouille, die voor 1 februari 1960 het meeste oud papier heeft verzameld, ontvangt een prijs.

.-.-.-.-.-.

1960 50 jaar NPV bericht van het Hoofdkwartier:

De start van ons feestprogramma is natuurlijhk op 1 januari maar wanneer begint de echte viering? En wat is het programma? En waar? De groep die alles wil weten, neemt nu een goedkoop groepsabonnement van f3,-- p.p. op DE VERKENNER
(Het laatste nieuws uit de eerste hand 9en meer!)

Abonnementsgeld ad f3,- betalen voor 24 december a.s. aan Akela of Hopman. Banden voor het inbinden van de jaargang 1959 kosten f1,25 per stuk. Bestellen bij bovengenoemde personen en betalen voor 24 december a.s.

.-.-.-.-.

ADVERTENTIES

Met spoed gevraagd: Redacteuren voor de Athabascankrant, die hun uiterste best willen doen, door mee te helpen er een echte krant van te maken.

WIE WEET: Een goede naam voor de Athabascankrant?

GEVRAAGD: Bezorgers van onze krant.

GEVRAAGD: Administrateur of -ice voor onze krant.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog