Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 1/6

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

le jaargang nr. 6 mei 1961
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

Hemelvaart en Ruimtevaart

Knappe mensen kunnen op bepaalde punten wel eens dom zijn. Ergens las ik, dat de Russen, die zo knap zijn op het gebied van de ruimtevaart, propaganda maken tegen het Christendom door te zeggen: We hebben spoetniks met t.v. camera's en fototoestellen de ruimte ingestuurd, maar nergens iets van de Hemel of van God kunnen ontdekken, dus: die bestaan niet.

Dat is net zo dom als wanneer iemand, die voor het eerst een kilometer buiten de kust gevaren heeft, zou zeggen: ik heb Amerika niet gezien dus dat bestaat niet. Wij weten dat het wel bestaat door mensen, die er geweest zijn. Wij weten dat de Hemel bestaat doordat jezus ons erover verteld heeft.

Weet je wat het verschil is tussen Hemelvaart en Ruimtevaart?

Jezus kwam vanuit de Hemel hier op aarde en ging met hemelvaart weer terug naar zijn Vaderland.

Gagarin en Shepard gingen van de aarde af naar boven, maar moesten vlot weer naar de aarde terug.

Er is nog een verschil: Wij mensen verkennen het heelal om daar zelf wijzer en beter van te worden, misschien wel om anderen des te beter en vollediger te kunnen vernietigen. Jezus kwam hier op aarde om anderen, om ons te helpen en gaf zijn leven om ons te redden. Hij ging naar de Hemel terug om daar voor ons een plaats klaar te maken. Dat heeft Hij zelf gezegd.

Als wij het spoor volgen, dat Hij ons wijst, zullen we merken dat we steeds omhoog gaan en niet op een gegeven moment weer op aarde neerploffen. Blijf daarom het spoor van onze Padwijzer volgen, want immers gaat zijn liefde ons licht en glanzend voor.

v.T.

 

VAN DE RAADSROTS

Yalahiii !!!

Na alle bijzondere jachten van de laatste weken gaan we de komende tijd weer eens hard voor sterren en insignes aan het werk.

Om jullie een beetje op gang te helpen houden we nestwedstrijden, waarbij elke ster-eis, die afgetekend wordt, 1 punt voor je nest oplevert, en elke ster en/of insigne, dat behaald wordt, 5 punten.

De punten worden toegekend in de vorm van punaises, die op het stereisenbord in het hordehol worden geprikt. De koperen punaises geven de stand aan, zoals die nu is en op 10 juni gaan we tellen, welk nest de meeste gekleurde punaises heeft verdiend.

Ook kun je punten verdienen bij een buitengewone vachtenschouw en met extra activiteiten gedurende deze maand voor ons Bouwfonds. Lees vooral goed, wat het Opapa-mannetje in deze Boemerang hierover schrijft.

Wie van jullie begint een logboek, waarin hij de verslagen schrijft van alles, wat hij als welp beleeft. Ook voor dit logboek krijg je punten; als het erg goed wordt, zelfs veel punten.

WAAR BLIJFT HET VERSLAG VAN DE JACHT OP VERRE BUIT ?????????

Donderdag 11 mei: (Hemelvaartsdag) gaan we, evenals andere jaren, dauwtrappen. Verzamelen om half 6 ('s morgens !) met fiets aan het einde van de Hilvertsweg. Om ongeveer half 10 zijn we hier weer terug. De fietsen zette we in het troephuis en van daar uit gaan we dan op verkenning in de natuur.

Zaterdag 13 mei: Gewone hordemiddag; tot 8 uur Gidsenraad. Gidsen en Helpers: brood en mok meenemen.

20 mei: GEEN hordebijeenkomst

27 mei / 3 juni: gewonen hordebijeenkomsten: vanaf 2 uur gelegenheid om stereisen af te tekenen.

Het FOTOLOGBOEK 1960 kun je nog ter inzage krijgen op aanvraag bij de Welpenleiding. Na 25 mei bestaat er voorlopig geen gelegenheid meer tot bestellen van fotoafdrukken. Graag bij bestelling de kosten voldoen.

Akela.

 

UIT DE STAFTENT

Zo, al weer een maand achter de rug, welke enige activiteiten vergde, namelijk Sint Joris, het Jeugdappel op 5 mei en het eerste gedeelte van de Districtspatrouillewedstrijden.

Jammer, dat er nog verkenners zijn, die de kermis boven het jeugdappel verkozen. Dit moesten jullie zelf niet willen; ik hoop hier binnenkort eens met de ouders over te spreken.

Wat betreft de patrouille-wedstrijden, hiervan wordt het tweede gedeelte gehouden op woensdagavond 10 en op donderdag 11 mei, zodat we zaterdag hier meer over kunnen vertellen en naar we hopen met voldoening.

Zaterdag 13 mei: Spelmiddag en kader training. Willen de PL's zorgen dat al het patrouillemateriaal aanwezig is en dat iedereen de uitgeleende boekjes terugbrengt.
Aan het eind van de middag inspectie materiaal en inpakken van datgene wat mee naar de patrouillekampen gaat.

Zaterdag 20 mei: GEEN TROEPBIJEENKOMST i.v.m. Pinksterkampen op 20, 21, 22 en 23 mei.

Zaterdag 27 mei: Patrouillemiddag. Het programma voor deze middag moet voor woensdag 17 mei in mijn bezit zijn!

Nogmaals wil er op wijzen dat geen jubileuminsignes meer gedragen mogen worden, dus aanstaande zaterdagmiddag zie ik er NIEMAND meer mee.

EN ... vergeet onze oud-papier-actie niet, we kunnen nog heel wat bergen!

Dauwtrappers, op Hemelvaartsdag om half 6 's morgens verzamelen eind Hilverstweg, met fiets, die in het Troephuis wordt gestald.

LEES VOORAL IN DEZE KRANT
DE RUBRIEK: BURGERLIJKE STAND !

Hopman

 

Hikeverslag van Peter keizer en Rommert Guttinger

1e dag (dinsdag 4 april) Bij het huis van Hopman Borst op de Zeevaartweg begon de hike. Met een rugzak van ongeveer 10 kg. Liepen we via Anna's Hoeve naar de Gooyersgracht. Deze gracht loopt van het IJsselmeer naar de Dom van utrecht. Hele gedeelten van deze gracht zijn echter verdwenen. Langs deze Gooyersgracht liepen we naar Blaricum. Onderweg moesten we schetsen, wat niet erg vlot ging omdat het regende. De tocht van deze eerste dag leidde langs paden, die zeer mooi waren en waar gelukkig niet veel mensen waren. In Blaricum aangekomen vonden we bij toeval het kampterrein. Dit bestond uit een meertje, waaromheen je kon kamperen.
Om 9 uur kropen we in onze tent.

2e dag (Woensdag 5 april): 's Ochtends om half 5 werden we wakker in een natte tent, die als een mandje bleek te lekken. Het regende nog steeds toen we opstonden. We wasten ons in het meertje en gingen weer op pad. Ontbijten vergaten we maar. Op de Tafelberg begon het weer te regenen; we moesten op dit punt beginnen met een routeschets. Via de Sijsjesberg gingen we naar het kasteel "De Leeuwenberg". Na dit geschetst te hebben liepen we naar Naarden, waar we de vestingwerken bekeken hebben. We namen de bus naar huis en dit betekende het einde van een zeer leuke en avontuurlijke tocht.

.-.-.-.-.-.

UIT HET VERLEDEN

In het jaar 200 voor Christus bestond er reeds een klein groepje Athabascanen onder leiding van de gevreesde "Nicodemus met de woeste snor". Hij had onder zijn bevel 22 weerbare mannen 22 slavinnen en 22 telgen. De beroemste mannen waren: Haries Wullebard, die enige jaren in het Romeins garnizoen gediend had, Bul Whisky, die grote bekendheid had verworven door de omvang van maag en spieren, Stven IJzerhaar, waarvan het haar door roesten een merkwaardige kleur had gekregen, en Wulles Buikie, een ook niet onbelangrijk personage, tevens zeer zwaar.

Op een zekere morgen van de Louwmaand liepen 10 Christenen door de "Afgekloven Botjes Pas". Enige tijd later hadden zij hetzelfde uiterlijk als de naam van de pas. Weer enige tijd later kwamen de woeste snor en Wullebard in het kamp aan. Dezelfde dag kwamen enkele mysterieuze geruchten de in deze streek wonende Romeinse veldheer, Julius Commissarius, ter ore.
De veldheer stuurde onmiddellijk een honderd man sterke legermacht uit om het geval te onderzoeken en zo nodig proces verbaal op te maken.

Onder de oerboom ontstonden enige strubbelingen, doordat de telgen onder leiding van Wulles Buikie (tijdelijk baby-sitter) met knekeltjes gooide. Na de brandspuit op hen gericht te hebben en hen (in het bijzonder Wulles Buikie) een pak rammel gegeven te hebben, marcheerde men verder.

Edoch, dit was een onbelangrijk voorval. In de buurt van het hol, de verblijfplaats der Athabascaners, kwamen zij Bul Whisky tegen. Deze vermoorde enige Romeinen en vroeg vervolgens wat zij kwamen doen. Zonder er verder bij na te denken sloefg de oudste Romein Bul Whisky neer. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het neerslaan van Bul Whisky een bewonderenswaardige prestatie is. Toen hij bijkwam hoorde hij nog net de woorden: "... onbelangrijk voorval". Hierna rukten de Romeinen op en ontmoetten even later een strijdmacht Athabascaners.

Wordt vervolgd.

Ooggetuigen

.-.-.-.-.-.-.

ONS ERE PODIUM

VERKENNERS

Patrouilleleider: Peter Kop, Johnny Heuzeveldt

Verkenner 3e klas: Rurik Pos, Remy Hovingh, Folkert van der Horst, Albert van Maanen

Insigne Dieren E.H.B.O.: Peter keizer

Insigne Drukker: Chris Borra, Peter Kop

Insigne Ambulance: Rommert Guttinger, Bert Brasz, Henk de Graaf, Piet Berkelaar

BELANGRIJKE DAGEN IN

VERLEDEN

22 april: installatie verkenners: Folkert van der Horst, Remy Hovingh, Daan van Maanen, Rurik Pos

TOEKOMST

1 juli Districtsrimboejacht

15-22 juli zomerkamp welpen in Leersum

15/17-26 juli zomerkamp verkenners in Bennekom


BURGERLIJKE STAND

Op woensdag 17 mei a.s. hoopt onze oud-hopman H. de Boer in het huwelijk te treden, zoals dat heet, met mejuffrouw E. J. Baarda, om 13.55 uur in het Raadhuis te Hilversum.

Huwelijksinzegening om 14.30 uur in de Bethlehemkerk aan de Frederik van Edenlaan door oubaas H. Onstein.

Natuurlijk doen we hier iets aan als Athabascanen, dat zullen ze merken!!
Daarom wordt aan ALLE VERKENNERS EN WELPEN van onze groep verzocht woensdagmiddag 17 mei om K W A R T  V O O R  T W E E keurig in uniform aanwezig te zijn op het binnenplein (het "Sint Jorisplein") van het Raadhuis.
VERKENNERS MET STOK. Laat dit voor het bruidspaar een verrassing blijven. ZORG DAT JE OP TIJD BENT!!!!

Natuurlijk gaan we ook naar de kerk, dus vergeet de collecte niet !

__

HET BOUWFONDS

Persilemmertjes werden weer ontvangen van Dick Bos en Rudy Schouten. Van Mevrouw Hogenbirk kwamen liefst 9 volgeplakte kaarten binnen. Hartelijk dank en
WIE VOLGT? OP HET BUITENSPOOR (3)

De thee en het ei

Een goede mok thee bij het ontbijt is heerlijk en belangrijk. Om lekkere thee te krijgen moet je er aan denken dat, als je water kookt en de thee er in gaat, je grootste zorg is, alles wel heet te houden maar niet meer laten koken. Water kun je nu eenmaal maar op enkele manieren aan de kook krijgen: in een pannetje of ketel zijn de bekendste mogelijkheden; dat het ook in een goede papieren zak kan, zal voor velen nieuw zijn. Zorg er voor dat het gedeelte van het papier, dat niet met het water in aanraking komt, niet gaat branden. Wil je het ongemak van theebladeren in je mok vermijden, doe de thee dan in een stukje verbandgaas, dat je goed dicht bindt.

Het klaarmaken van het ei is niet moeilijk als je je fantasie gebruikt. Let maar eens op, hier komen een aantal mogelijkheden: Een ei kan zo in het hete as gelegd worden als je aan een kant een gaatje gemaakt hebt om het barsten te voorkomen. Kooktijd: 4-5 minuten. Ook kun je een ei verpakken in een "onthoofde" en uitgeholde uit, citroen, sinaasappel of aardappel of in een laagje modder of klei. Kooktijd ongeveer 15 minuten. Steek je in de lengterichting een stokje door een ei dan kun je het ei net als b.v. stokbrood klaarmaken in ongeveer 10 minuten. Een ei in water koken kun je weer doen door gebruik te maken van een bij de thee genoemde papieren zak. Omdat een spiegeleitje ook veel aftrek vindt, daarover het volgende: Op een grote platte steen of een oude dakpan, die in het vuur heetgemaakt is, kun je te werk gaan als een koekepan. Maak de hete steen nog even schoon, maak een rand van meel of broodkorsten en smelt je boter in je "muurde" gedeelte. Sla je ei stuk en - als je geluk hebt, krijg je een spiegelei. Geluk - omdat de hete steen vaak stuk springt als het koude ei er op komt.

Ik ben benieuwd, wie me als eerste een verslagje stuurt van het klaarmaken van dit ontbijt.
Probeer het eens - en succes ermee !

De volgende keer komt de warme maaltijd aan de orde.

Een zwerver

 

OP DE TOUWLADDER

Vorige maand kwamen er 10 oplossingen binnen, dus iets minder dan de laatste keer; 't was ook wel wat moeilijker en alleen de chte speurders en volhouders kwamen er uit en verdienden hun punten. Verder werden er nog 25 punten toegekend aan de twee hike-tippelaars, die samen een verslag instuurden. Ook kwam er een korte, oer-oude geschiedenis binnen, maar aan wie moeten we daarvoor punten toekennen, weten we (nog) niet, want de inzenders verschuilen zich achter een pseudoniem. Voor het ontwerp voor de omslag verdiende Peter kop 25 punten. Bovenaan de ladder staan Jan van der Kolk en Piet Berkelaar met ieder 90 punten, dan Henk Siepel (85), Juul Guttinger (68) en Pim Schol (65). Bert Brasz en Dick Bos hebben ieder 50 punten; dan volgen er nog 11 klimmers.

Ieder bereikt al klimmende automatisch de top en komt dan in aanmerking voor een prijs. Wanneer de eerste wordt uitgeloofd? Dat kom je te weten als je de oplossing vindt van

PAVIGRAM nr. 4

Schrijf de nummer 1-66 achter elkaar op. Zoek onderstaande woorden op en vul de letters in boven de aangegeven nummers. Je vindt dan een zin, die heel belangrijk is voor elke ladderklimmer.
Niet gemakkelijk, maar laat je niet kennen!

1. nestleidersbijeenkomst 9.1.12.30.4.2.19.35.36.23
2. tijger 46.3.10.28.13.56.3.63.14
3. seinmethode 62.7.45.46.53.30.48.32.58.57.51
4. padvinderspuzzel 27.35.6.1.60.22.36.16
5. seinmethode 46.18.17.63.27.3.50.7.37
6. apenvolk 54.64.11.41.39.49.8.50.60
7. p.v.blad 25.26.38.55.49.65.44.33..40.61.19
8. knoop (oude naam) 5.21.15.20.38.43.28.56.50.49.24.32.34.60
9. mag je niet vergeten 60.21.42.59.4.23.35.64.52
10. nestnaam 31.1.47.66.18.58.44.30.47
11. deze puzzel is erg 62.7.13.1.8.29.56

 

VOOR DE OUDERS

Deze krant is in de eerste plaats bedoeld voor de jongens, maar we willen de Boemerang ook gebruiken om hierdoor contact met de ouders te leggen en te verstevigen. Want voor ons als leiding en vooral ook voor de jongens is het van groot belang asl we mogen rekenen op Uw medeleven en medewerking.

Medeleven kunt U door de Boemerang geregeld te lezen en onze ouderavonden te bezoeken en U kunt meewerken door Uw jongens te stimuleren. Als U het eerste doet weet U alles van onze actie O.P.A.P.A. Wilt U nu ook het laatste doen, door Uw jongens te activeren om hier een paar dagen, b.v. in de Pinkstervakantie, hun schouders er onder te zetten en zoveel mogelijk oud papier, metalen enzovoort te verzamelen en aan de in het maartnummer genoede adressen te bezorgen?

Wij zijn erg blij dat er, mede als gevolg van de Sint-Joris-circulaire zoveel jongens van onze groep present waren op de 23e. Wij zijn ook blij met de onderstaande reactie van een welpenmoeder, want zo leren we de opinie van de ouders kennen en kunnen we ons daarnaar richten.

Mocht U ook Uw mening willen uiten over dit punt, dan gaarne voor 1 juni aan de redactie.

De leiding.


Sint Jorisviering

Gaarne zou ik willen weten of er meerdere ouders mijn mening delen betreffende openbare demonstraties op zondag. Het komt maar eens in de zoveel jaar voor dat 23 april nu net op zondag valt. Dit jaar was dat dan zo. Nu werden wel de kampvuren (met wat ik persoonlijk het belangrijkste vind, de beloftehernieuwing, op zaterdag daarvoor gehouden, maar niet de vlaggenparade bij het Raadhuis. Ik vraag me af: Was dat nu nodig, had dat nu ook niet naar de zaterdag verschoven kunnen worden? Nu kun je wel gaan redeneren of het dan verkeerd is, wat daar 's morgens gebeurt; ach nee, natuurlijk niet. Neem het recente voorbeeld: Is Koninginnedag vieren iets verkeerds ? Toch wordt deze dag verschoven naar de maandag.

Zouden wij dan als ouders van jongens, die lid zijn van een X-groep niet moeten protesteren tegen de vlaggenparade op zondag midden in het hartje van Hilversum? Als U het met mij eens bent, kunt U dit gerust zeggen, maar mijn mening blijft, dat men als X-groep er voor moet blijven vechten dat met hun gevoelens (wat betreft de zondagsheiliging) rekening wordt gehouden.

Een welpenmoeder


O P A P A

Het is dan deze maand eindelijk zover, dat we bij de contactadressen langs zullen rijden om de oude rommeltroep op te halen. De chauffeur is er en de wagen is er. Nu had ik me voorgesteld om in de week na Pinksteren alles zijn beslag te laten krijgen. Iedereen, die het tot dan nog leuk vindt om mee te doen, krijgt nog de gelegenheid om alles aan oud papier, lompen en metalen voor de dag te halen en te brengen op de bekende adressen. Ik hoop dat het weer dan van die aard is dat we een paar flinke verkenners op de wagen kunnen meekrijgen zodat de oude-troep-affaire in no-time achter de rug is.

Mogen we nog eenmaal alle hens aan dek vragen zodat ons doel een groot succes zal worden?

Het OPAPAmannetje.

Nogmaals de contactadressen:

Familie Pos
Familie Wieringa
Familie Visser
Familie Van Kampen
Hr. Van Kampen

Behalve papier, oud ijzer, kachels, oude afgedankte fietsen, zink lompen, capsules van melkflessen en doppen van wijnflessen. Nog eenmaal


JACHT OP VERRE BUIT

Vanaf deze plaats wil ik allen, die op een of andere wijze hun medewerking verleenden aan deze middag heel hartelijk danken. Het is erg moeilijk om hierbij namen te gaan noemen, mogelijk zou iemand vergeten worden, daarom doe ik dit niet. Een uitzondering dient hierbij gemaakt te worden en wel voor het nationaal Zwitsers Verkeersbureau in Amsterdam, welk bureau ons, behalve al het materiaal voor plakboeken en spelen, alle kantonvlaggen in bruikleen afstond. Vooral tijdens het defile voor het Stadsbestuur van Bern en de tocht van Adelboden en Kandersteg boden al deze vlaggen een bijzonder fleurige en feestelijke aanblik.

Ongetwijfeld zult U, evenals wij, nieuwsgierig zijn naar de door talrijke fotografen gemaakte foto's. En niet minder naar de film, die van die middag werd gemaakt. (Film in bezit Henk Siepel)

Op onze ouderavond in september of oktober hopen we ze U te tonen, of, wanneer dit mogelijk blijkt te zijn, eerder op een hordemiddag in de bovenzaal van de Diependaalse Kerk. Wanneer dit laatste het geval is, hoort U dit nog mondeling van uw zoon.

Graag hadden we in dit nummer een verslag van een of meerdere welpen opgenomen betreffende de middag, maar tot nog toe is er helaas geen enkel verslag binnengekomen. Misschien mag ik deze gelegenheid daarom aangrijpen, U te vragen, uw zoon ook hierin te stimuleren. Het is erg goed voor zijn ontwikkeling, wanneer hij zich ook in het geschreven woord leert uit te drukken. Niemand hoeft daarbij ooit bang te zijn, dat we een niet zo vlot geschreven verslag terzijde zullen leggen. Elk verslag wordt beloond met punten voor de ladderwedstrijd; elk heel goed verslag wordt bovendien ook opgenomen in de Boemerang.

Akela


---

Alle copie voor hetvolgende nummer uiterlijk 1 juni bij de Redactie

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog