Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 1/7

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

le jaargang nr. 7 june 1961
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

Van nr. 7 is in mijn exemplaar van de stencil bladzijde 1 en 12 niet afgedrukt, die kon ik dus niet bewerken. Henk Siepel

V A N  D E  R A A D S R 0 T S

Yalahiii

Met een geweldig enthousiasme wordt er door b ij n a alle welpen gewerkt aan de stereisen. Nu eens staat het ene nest bovenaan in de nestwedstrijden, dan weer het andere. We kunnen nog niet voorspellen welk nest winnen zal. Om de spanning er nog even in te houden wordt de uitslag op zaterdag 24 juni bekend gemaakt. Er moet echter wel rekening mee gehouden worden dat er op zaterdag 17 juni geen hordebijeenkomst is in verband met de Nationale Koempoelan in Ommen (dit is een leiders- en leidstersbijeenkomst).

Woensdagavond 21 juni van half 7 tot 8 uur kan elke welp nog eisen af laten tekenen. We doen dit op het Geitenweitje (bij het troephuis van Celliers). Dit is de laatste gelegenheid om punten te verdienen, die meetellen voor deze wedstrijden. Elke welp die zijn 2e ster wil hebben voor 24 juni moet uiterlijk 10 juni helemaal klaar zijn omdat Akela Borst of Akela van Amerongen vr 24 juni alle stereisen moet beoordelen. Vergeet vooral niet, dat je ook veel punten kunt verdienen door een logboek bij te houden. Dat is een boek of schrift, waarin je verslagen schrijft over alles wat je als welp beleeft, dus van alle hordemiddagen en alle verdere bijzondere activiteiten. Door er tekeningen bij te maken en allerlei dingen, die je van verschillende spelen enzovoort bewaard hebt, er bij te plakken kan het een leuke herinnering worden aan je welpentijd. Wie begint er mee ? Pim Schol en Henk Siepel zonden een verslag in over de jacht op verre buit. Goed zo welpen !

zaterdag 10 juni gewone hordemiddag, om 5 uur Padvinderskerkdienst in de Bethlehemkerk, waarin Hopman van Tellingen voorgaat. Denk aan de collecte

17 juni G E E N hordebijeenkomst.

2 juni zie elders in dit blad, dus geen gewone hordemiddag.

WOENSDAGAVOND 27 juni half tot 8 uur Geitenweitje
Stereisen aftekenen,


U I T  D E  S T A F T E N T

Misschien mag ik er deze keer keer eens op aandringen, dat jullie deze rubriek toch werkelijk aandachtig lezen, en niet vluchtig over de data en de bijzonderheden heen lezen, zodat er op elke troepbijeenkomst weer gevraagd wordt door jullie of we deze middag spel of techniek hebben ... Ook de P.L.s kunnen dan zorgen, dit het programma voor de patrouillemiddagen tijdig in het bezit van de leiding is.

Zaterdag 3 juni techniek in praktijk

10 juni spelmiddag en kadertraining; afrekenen lucifers! 17 uur Padvinderskerkdienst in de Bethlehem-kerk. Voorganger: Hopman Van Tellingen.

17 juni Sport en techniek

24 juni Patrouillemiddag en kadertraining. Programma voor deze middag uiterlijk maandag 19 juni in bezit van de leiding.

1 juli spelmiddag.

Mag ik tevens jullie aandacht er op vestigen, dat de eerste "Sterpatrouille" er is ! Waar blijven de andere ? Nog even flink aanpakken met de hobby-insignes en het eerste-klas-werk:

En ... onze oud-papier-opslagplaatsen zijn weer leeg, zorg dat ze weer vlug gevuld worden; Jullie vinden het immers ook niet prettig om met een lege maag te moeten rondlopen.

Hopman

******

vervolg "Van de raadsrots"

zaterdag 1 juli districtsrimboejacht op Beukenwoud.
verzamelen om 2 uur bij het pompstation Soestdijkerstraatweg/ingang Sportpark. Brood, mok en regenjas meenemen.

8 juli laatste hordemiddag voor het zomerkamp.
Gidsenraad.

15 juli vertrek van de pages van Arkel, Brederode,
Egnond en Wassenaar naar het kasteel van De Ridder
in Leersum.

22 juli Terugkeer der Ridders uit Leersum.

Akela


Jacht op verre buit

Zaterdagmiddag 8 april hoorden wij van Akela dat we de volgende week onze "job" hadden. De meeste welpen riepen "hoi,hoi", de anderen niet, want die wisten niet wat een "job" was. Toen heeft Akela het een beetje uitgelegd.

De volgende week gingen we vol verwachting naar ons "hordehol" Eerst gingen we gewoon buiten spelen. De gasten kwamen langzamerhand aanzetten. Om ongeveer 3 uur waren ze er allemaal. Akela heette alle gasten hartelijk welkom en reikte aan allen de paspoorten uit en werden wij in Zwitserse welpen veranderd. Bij het vertrek uit het "hordehol" wachtte ons een verrassing doordat we per auto naar de Hoorneboeg gebracht werden. Op de Hoorneboeg waren de verkenners al aanwezig.
Na het vlaghijsen enz. kregen we allemaal een landkaart van Zwitserland. Als echte toeristen gingen we op reis en genoten van een kabelbaan en bezochten de Berner Berenkuil en de St. Gotthardtunnel. Bij iedere bezienswaardigheid werden onze passen afgestempeld. Na een fijne wandeling kwamen wij op ons beginpunt aan en na de vlaggenparade gingen wij naar huis.

Nee, nog niet; ergens midden op de heide kregen we heerlijke limonade en biskwie. Op het geitenweitje kregen wij nog een verrassing, een gezellig kampvuur, nadat we eerst gegeten hadden. Bij de knetterende en vonkende vlammen vertelde Akela het verhaal van Wilhelm Tell, de dappere Zwitserse held. Na een heerlijke middag gingen wij weer naar de Diependaalse kerk en daarna naar huis. Naar welk land gaan we de volgende keer ? Ik hoop maar dat we gauw weer op reis gaan.

PIM SCHOL


Uit het ver verleden II

De Romeinen ontmoetten dus een strijdmacht Athabascaners. Na een tijde gebakkeleid te hebben vroegen de Athabascaners naar de oorzaak van de komst. De nu nog oudst aanwezige Romeinse soldaat sprak hierop de historische woorden: "Gij wordt beticht van het wederrechtelijk toegeigenen althans( zonder toestemming in beslag nemen van de hoofden eniger Christenen, althans de schedels daarvan ... " De rest van deze weerzinwekkende beschuldigingen word niet gehoord, daar de zojuist aan- en bijgekomen Bul Whisky en nulles Buikie de aan het woord zijnde Romein deponeerden in de Zeshovense Rivier (die destijds nog niet verzand was) en daar de man niet zwemmen kon verdronk hij onmiddellijk. Bij stormachtige avonden met nieuwe maan om 12 uur kan men tegenwoordig, zijn geest nog waarnemen, die zwakke zwembewegingen maakt. Nadat onder doodse stilte de Romein in de diepte verzonken was streek Nicodemus zijn snor op, kuchte enige malen en viel onstuimig aan. Het hierop volgende gevecht was verschrikkelijk om aan te zien. Daarom hebben de ooggetuigen zich ook enige tijd omgedraaid. Wij konden alleen aan het kokhalzen horen waar en op wie Bul Whisky zat en wij vernamen gehoest ten gevolge van het kriebelen ener snor. Boven ons slingerden de telgen door de bomen en wierpen met de nu volop voorradige krekeltjes. Wij draaiden ons even later om, nog net op tijd om te zien dat een groene kluizenaar met behulp van een afgerichte wolf de beide partijen uit elkaar joeg onder het spreken van de woorden: "Natuurvernielers'. Bij de baard van mijn grootvader, hoepel op uit de jonge aanplant .

Wordt vervolgd.

Ooggetuigen.


0 p  d e  t o u w 1 a d d e r

De prijswinnaar van de eerste ronde is na een spannende eindspurt

H E N K  S I E P E L

Henk stuurde, behalve de goede oplossing - bovendien noch een omslagtekening en een verslag van de Jacht op verre buit in, wat hen samen 50 punten opleverde, waardoor hij met 135 punten bovenaan de ladder staat.
De prijs: een waardebon van de Scoutshop van f 5,-.
Daarvoor kan. hij dus zelf iets moois uitzoeken. Gefeliciteerd Henk ! Henk verdwijnt hiermee naar de voet ven de ladder en alle anderen behouden hun punten. Voor de tweede ronde staan er nu 3 bovenaan: Pim Schol, die een in dit nummer opgenomen verslag instuurde en daarmee 25 punten verdient + 20 punten voor de oplossing, waarmee hij op 110 punten komt evenals Piet Berkelaar en Jan van der Kolk. Onder dit drietal zit nog een hele klit klimmers te dringen, dus de strijd blijft spannend. Denk er aan dat ook verslagen, tekeningen en andere ideen voor de Boemerang met punten worden beloond ! Hier komt

P a v i g r a m nr. 5

Het blijkt dat onze Boemerang niet door alle verkenners en welpen zo grondig wordt gelezen als we dachten. Onderstaande puzzel is daarom een test voor je kennis van de inhoud van de nummers 6 en 7 van de Boemerang. Schrijf onder elkaar 13 woorden, waarven de betekenis en het aantal letters hieronder staan aangegeven, die allemaal voorkomen in deze Boemerang of in de vorige.
De eerste letters vormen dan iets dat je straks naar het kamp moet meenemen.
1. mag niemand meer dragen (15)
2. spannende eindstrijd (9)
3. plaats van een troephuis (1p)
4. geslaagde actie (5)
5. straat waar contactadres is (10)
6. activiteit op 11 mei (11)
7. staat elke maand in onze kraut (9)
8. stond vorige maand in de Boemerang (11)
9. meest je dragen op 17 mei (7)
10. kun je nummer 11 in koken (6)
11. zie nummer 10. (2)
12. wordt op 24 juni bekend gemaakt (7)
13. "St.Jorisplein" (13)

Inzendingen voor 20 juni aan de redactie. Voor elk goed woord worden 2 punten gegeven.

O.P.A.P.A.

Het is er dan toch eindelijk deze week van gekomen. De oud-papier-monsterrit hebben we maandagmiddag. (29 mei) door ons rooie dorp Hilversum gemaakt. En wat voor een rit - om niet te geloven. 't Ene adres was al beter dan het andere. Bij elke "klant" hoorde je: "Als ik nou naar niet minder in mijn schuurtje of garage heb dan de anderen" of "Mijnheer, bent U tevreden?" Nu, papier verzamelaars, het was fantastisch. Ik zal U maar niet langer in het onzekere laten wat deze 22-uur-rit heeft opgebracht. Gespecificeerd komt het hier op neer:

30 kg. vodden ? 6,--
60 kg. zink ? 27,--
15 kg. doppen ? 3,75
30 kg. ijzer ? 2,70
2050 kg. papier ? 82,-

Totaal dus ? 121,45

U ziet, dit bedrag kan er zijn. Nu heb ik aan U allen een voorstel: Ik zou zo'n fantastische rit nog wel eens willen herhalen. Daarom zou ik U willen vragen, allemaal weer kranten, lompen en metalen te sparen. Omstreeks september kom ik dan weer eens bij de contactadressen langs met de auto om 't spul op te halen. Gaat U net mijn voorstel accoord en doen we allen mee ?

Het OPAPA-mannetje.

NASCHRIFT

Nou, daar voelen we alles voor om nog eens een keer zo'n kapitaal. in de wacht te slepen ! Of zou het ons lukken in september of oktober ng meer te hebben dan dit keer ? Ik vond het anders nu al formidabel. Goed zo, mannen ! Ik stel ,voor dat we dit reusachtige aanbod van het OPAPA-mannetje (zeg maar gerust MAN) met twee handen aanpakken en nog eens zo'n stunt leveren, waar we dit keer A L L E M A A L onze schouders onder zetten, dan komen we er verst bovenuit. Ieder, die hier voor is, gelieve dit voor 10 juni persoonlijk aan mij te melden: doe je dat niet, dan rekenen we op je medewerking. Z E T  H E M  0 P ! ! !

G.L.

Van de Redactie

Dit zevende nummer van de Boemerang heeft alweer een nieuwe jas. En elke jas is weer mooier dan de vorige: Dank U Wel, Mijnheer Kam, voor deze artistieke creatie! De omvang van ons blad neemt ook steeds maar toe, dit keer al 12 volle pagina's en dat ondanks het ontbreken van de waardevolle Buitenspoorrubriek van "de Zwerver" die waarschijnlijk nog met de huwelijksreis bezig is. Ook hier onze hartelijke gelukwensen , hopman en mevrouw de Boer en een zonnig spoor samen in het nieuwe land.

V 0 0 R  D E  O U D E R S

Hartelijk dank voor Uw reactie op ons verzoek in het vorige nummer om de krantenactie te stimuleren. Het resultaat voor ons Bouwfonds heeft alle verwachtingen ver overtroffen zoals U op de vorige pagina kunt zien en we hopen van harte dat U ook in de toekomst op dezelfde manier wilt meehelpen. Speciaal onze dank aan de ouders die schuren. kelders, zolders of garages beschikbaar stelden om de steeds aangroeiende lawine op te vangen en wel heel in het bijzonder aan de Opapa-man die als mentor achter dit alles stond en tot slot al deze ogenschijnlijk waardeloze rommel in waardevolle bankbiljetten wist om te zetten. De plechtige overdracht van dit resultaat hopen we te doen plaatsvinden op de komende, reeds lang beloofde, OUDERMIDDAG op zaterdag 24 juni a.s. Dan kunt U allen meedoen aan een spannende VOSSENJACHT, die enkele jaren geleden zo in de smaak is gevallend dat we menen weer iets dergelijks te moeten organiseren. U hoort dan tevens nadere bijzonderheden over de zomerkampen. We hopen, dat U deze datum vast wilt reserveren en dat deze middag even goed mag slagen als de laatste ouderavond. Goed kan het pas worden als U allen komt nader bericht volgt nog, gelijktijdig met nadere berichten over de kampen.

De leiding.

ATTENTIE

Copy voor het volgende nummer + geschreven adresstroken
UITERLIJK ZATERDAGAVOND 24 JUNI 24.00 uur bij de Redactie. Na deze datum, wordt geen copy meer opgenomen in het achtste nummer.


Sint Jorisviering

Helaas kan ik de mening van "Een 'Welpenmoeder" over de gehouden St.Jorisviering op zondag 23 april 1.1. niet delen. Het gaat er maar om, wat men onder "zondagsheiliging" verstaat. Mijns inziens worden door een te strenge wetsopvatting, van de zondagsviering veel jongeren van het Evangelie vervreemd. Er worden zoveel onschuldige dingen als kwaad gebrandmerkt, die met het werkelijke Christen zijn in onze samenleving niets te maken hebben. Zoveel louter menselijke overwegingen spelen een rol. Wat zal "men" er van zeggen. Bij voorbeeld vond men vroeger, dat fietsen op zondag iets had te maken met zondagsontheiliging. Tegenwoordig discusieert men er niet meer over om met een auto naar de kerk te gaan. Zo geloof ik ook niet, dat het hijsen van een vlag; iets te maken zou kunnen hebben met het ontheiligen van de zondag. Ook in weekendkampen voor welpen en verkenners wordt op zondagmorgen de vlag gehesen. Voor zo ver mij bekend zijn daar nog nooit Ouders van jongens in een X-groep tegen op gekomen. Belangrijk voor hen was, of de jongens de gelegenheid kregen om naar de kerk te gaan. Ook de vlaggenparade op zondag 23 april 1.1. werd gevolgd door een kerkdienst. "Ach nee, natuurlijk vind ik het niet verkeerd", zegt deze welpenmoeder. Daar zijn we het dus samen wel over eens. Maar wordt daardoor een protest van ouders van jongens in een groep tegen zondagsontheiliging niet overbodig ?

D.A.v.d. Maarel,
Ere-O.D.C.-N.P.V.

-.-.-.

Nooit op zondag

Toen in 1950 de St.Jorisdag ook op zondag viel, was ik nog Vaandrig van de Athabascantroep. Na de vlaggeparade organiseerde het district toen een kerkdienst waaraan alle Groepen deelnamen behalve de X-groepen (die vierden St.Joris op zaterdag). Uiteraard heeft dit bij de Hilversumse Padvinderij veel bevreemding gewekt - en terecht. Bijbels gefundeerd is deze traditie maar heel weinig: tegen de 5-daagse werkweek wordt geen bezwaar gemaakt, terwijl er geschreven staat: 6 dagen zult gij arbeiden en in heel het Nieuwe Testament komen Geen zondagsbepalingen voor! Ja, in Rom.14 en Col.2 is zelfs te lezen dat de hele instelling van een bepaalde rustdag niet belangrijk is, evenmin als het zich storen aan een kleine minderheid, die "ergens tegen is".
Veel belangrijker is het, hoe de zondag als dag van bevrijding, door het werk van Christus wordt gevierd. Veelal is de zondag een dag van verveling en luieren.
Laten we toch vrij durven zijn en denken aan de indruk die we maken op onkerkelijken. Zelfs Jezus zelf moest tegen de kerk van Zijn dagen optreden inzake zondagskwesties. Laten we Here maar daadwerkelijk in alles volgen.

Oud-Vaandrig G.Richter.

.-.-.-.

Naschrift Redactie

We zijn er erg blij om te merken dat de Boemerang ook buiten de kring van onze huidige groep intensief wordt gelezen. Met opzet hebben we ons de vorige keer van elk commentaar op het ingezonden stuk onthouden en dat doen we nu ook. Alleen willen we aan het eind van deze discussie nog eens herhalen wat we ook in de "Sint Joris circulaire" gezet hebben: dat we ieders standpunt in dit opzicht volkomen eerbiedigen. We vleien ons als leiding altijd een beetje met de gedachte, dat we met ons werk misschien een klein steentje mogen bijdragen aan het oecumenisch streven om tot een grotere eenheid tussen de verschillende religieuze groeperingen te komen. Dat kunnen we het beste bereiken door te zoeken naar de punten die we gemeen hebben en dat zijn er heel veel. Daarvoor is het nodig, dat we van elkaars standpunt kennis nemen en daarom zijn we zo blij met de brief van de welpen-moeder in ons vorige nummer er, ook met beide bovenstaande reacties.

G.L.

.-.-.

HET BOUWFONDS

Tot 1 juli zullen we nog wachten met inzending van de volle kaarten met Persilemmertjes. Bezit U geen kaart, dan mag U deze emmertjes ook zo afleveren, wij plakken ze voor U op een kaart, welke voorzien wordt van Uw naam. Voor 3 volle kaarten (( 3 x 72 emmertjes) ontvangt U een prachtige theedoek en wij 3 x f 0,80 = 2,40 voor ons BOUWfonds. Spaart U ook mee ?

BELANGRIJKE DAGEN

in verleden

17 mei huwelijk hopman de Boer en mej. E.Baarda
Grote erehaag van verkenners en welpen bij het Raadhuis.

11 mei uitslag patrouille-wedstrijden. Na een spannende strijd op Beukenwoud Kwam onze wedstrijdpatrouille als
nummer VIJF uit het strijdperk. Bravo mannen ... dat belooft veel voor volgend jaar.

Toekomst

24 juni oudermiddag/avond met vossenjacht.

1 juli districtsrimboejacht

15-22 juli zomerkamp welpen LEERSUM

15/17-26 juli zomerkamp verkenners Bennekom

1 oktober 1961 Athabascangroep 15 jaar

.-.-.-.-.

ONS ERE PODIUM

1e ster welp: Pim Schol, Karel de Jong

Insigne Sportsman: verkenner Rommert Guttinger

Insigne schatbewaarder:Helmer Wieringa

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 3 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog