Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 1/8

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

le jaargang nr. 8 juli/augustus 1961
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

D E  R U I M T E

Ongeveer twee maanden geleden stonden de dagbladen vol met foto's en verslagen van de eerste ruimtevaarder. Deze Rus was in een gesloten cabine enkele malen met een verbazing wekkende snelheid om de aarde gecirkeld. De mens had de eerste stap in de ruimte gezet: Maar was het niet slechts een kleine stap ? Zijn tocht had hem tot enkele honderden kilometers boven de aarde gevoerd. Als wij bedenken, dat er sterren zijn, die vele duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn, en dat een lichtjaar de afstand is, die het licht in een jaar aflegt met een snelheid van 300.000 km. per seconde, den is de tocht van Gagarin toch maar een kleine stap in de ruimte!

De ruimte nu, waarvan wij zeggen dat zij oneindig is, is een afspiegeling van God. God toont in de ruimte zijn oneindige goedheid voor ons door al de planeten en sterren te besturen, ieder in hun eigen baan, opdat geen der hemellichamen ook maar een millimeter van zijn baan zou afwijken; en door de zon te besturen, die ons licht en warmte en leven geeft.

Evenzo leidt God ook ons, mensen van deze wereld; mensen die opschrikken als n van hen een fractie van Zijn oneindige Grootheid ziet.

v.d.B.

 

V A N  D E  R A A D S R 0 T S

Yalahiii

De nestwedstrijden

Bruin 186 punten
Rood 176
Wit 175 1/2
Zwart 164

Maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

er blijken nog stereisen afgetekend te zijn, die niet op het punaisebord zijn aangegeven. Nemen jullie daarom allemaal je sterkaart mee op WOENSDAGAVOND 5 Juli naar de extra - hordebijeenkomst van 7 - 8 uur op het Geitenweitje. Dan horen jullie dus, wie definitief de winnaar geworden is. Wie op deze avond iets wil aftekenen, kan om half zeven al terecht; (dit telt niet meer mee voor de wedstrijden) .

Zaterdag 1 juli gaan we naar de districtsrimboejacht op Beukenwoud. Verzamelen om 2 uur bij het pompstation Soestdijkerstraatweg/ingang Sportpark. Brood, mok, regenjas en contributie meenemen.

8 juli gewone hordemiddag, de laatste voor het zomer-kamp. Installatie van 1 of 2 of 3 tweedester welpen (Of worden het er nog meer?)
Gidsenraad

15 juli 8 uur Vertrek van de toekomstige ridders van Arkel, Brederode, Egmond en Wassenaar naar het kasteel van De Ridder, Ginkelseweg 3a, Leersum.

Vragen jullie of je moeder, zus, tante of oma een pagecostuum voor je wil maken ? Bagheera heeft een model gemaakt, dat iedereen nog een keer mag komen bewonderen op zaterdagmiddag 8 juli. Het is niet moeilijk te maken; je hebt er voor nodig 1.30 m effen stof (b.v. tinneroy) van 90 cm. breed en in een mooie kleur (geen felle of harde kleur s.v.p.) en 1 m. wit katoen van 90 cm. breed of 2 mouwen van een oude witte blouse. Verder een gekleurd koord om het middel en een witte kraag, geplooid van vlieseline 90 cm breedte en 8 cm. lengte.

 

U I T  D E  S T A F T E N T

In de eerste plaats wil ik er opaandringen, dat jullie het GELD VAN DE L U C I F E R S zaterdag meenemen. Er zijn nog verschillende verkenners, die dit nog niet afgedragen hebben. Zorg dat de welpen jullie niet de baas worden !

Vrijdagavond 30 juni Kader verzamelt om 09.00 uur pompstation Soestd.str.w.

Zaterdag 1 juli gewijzigd programma: Klaarmaken van materiaal voor de grote inspectie van deze middag.

Om 6 uur gaan we naar Beukenwoud, dus B R O O D  M E E N E M E N!

8 juli spelmiddag;
inpakken troep- en patrouillemateriaal voor het kamp.

15 juli vertrek van de voorboden naar Quadenoord.

maandag 17 juli DE GROTE DAG voor jullie allemaal:
naar het zomerkamp (zie verder de circulaire, die alle verkenners vorige week thuis bezorgd kregen).

Mag ik ook nog even op de eerste-klas-training aandringen. Doe je best in deze laatste paar weken. We verwachten in het kamp toch minstens 3 of 4 eerste klassers. Willen de P.L.'s nog even nagaan of alle pannen, mokken e.d. schoon zijn ? 1 juli is te laat om dit nog te doen.

Vaandrig.

 

.-.-.-.

vervolg "van de raadsrots": Om het geheel af te maken, kan men langs de hals, de zoom en de manchetten een stukje galon of een bies stikken. Een baret (met veer kan eventueel van crepepapier gemaakt worden.

Ook op woensdagavond 5 juli kan het costuum getoond worden!

Niet alle aanmeldingen voor het kamp zijn nog binnengekomen. Brengen jullie woensdagavond de formulieren mee ? KAMPGELD BETALEN ALLEEN OP ZATERDAG 8 juli; Liever geen spaargeld op 1 juli.

Akela.

PATROUILLE WEDSTRIJDEN 1961

We meldden ons om 3 uur bij vaandrig Beekman in het Albert Schweizer troephuis. Onze eerste post was hakken. Daarna E.H.B.0., iets wat niet zo bijster ging.
Nu werden we naar de Loosdrechtseweg geleid, waar we een meteorologisch instituut moesten inrichten.
Daarvandaan gingen we naar het troephuis van de Generaal Winkelmangroep, waar we een stellage bouwden en na drie mislukte starts een tweetraps raket afvuurden. Bij Celliers vlag en fluitseinen en, nadat we kaart en kompas gedaan hadden bij de Argonauten, mochten we eten; we kregen dan ook drie liter chocomel.
Op Hoorneboeg moesten we hut bouwen en vervolgens bij ons eigen troephuis gips en siberisch krijt afdrukken maken. Over het Tienhovenskanaal fabriceerden we een zwaaischraag; we gingen er echter wegens tijdgebrek niet over. Even verder was een knots goede trappersbaan en een geheime post, die we als bij ingeving niet misten. Een situatieschets in Loosdrecht was onze laatste post van zaterdag 6 mei. Het was toen 10 uur.

woensdag en donderdag 10 en 11 mei: Om 6.45 moesten we ons melden op Beukenwoud. We kregen tijd tot 8.30 om een kamp in te richten. Toen dit gebeurd was, werd er een kampvuur gehouden. We kregen een mok chocomel en gingen naar bed. De volgende dag eerst inspectie o.a. door Vaandrigs van Meerten en Wulffraat. Van half elf tot twaalf uur waren er enige behendigheidswedstrijden zoals flessen op volgorde van toonhoogte zetten, geheimschriften oplossen etc. Het eten 's middags werd natuurlijk gekeurd we aten sperciebonen, aardappels en pudding. Na het eten kregen we als ontspanning sport: rugby, hockey, stokworstelen, touwtrekken en paalwerpen. De Celliers wonnen dit natuurlijk. Bij de uitslag heertse er grote spanning. Tegen onze verwachtingen in werden wij vijfde. Eerste was Naerdinclant. Dit was het slot van de geslaagde Patrouillewedstrijden.

Jonny Heuzeveldt,
P.L. Spechten.


B 0 E M E R A N G

"Over twee wreken vieren wij het heugelijke feit de een jaar geleden het eerste nummer ven de Boemerang uitkwam".

Dit stond te lezen in de Boemerang van 5 maart 1949.
Het tweede jaar heeft deze krant jammer genoeg nooit gehaald. De reden was een tekort aan copy voor de krant en tijd van de redacteuren. (3 voortrekkers en een welp.)

De toenmalige Boemerang was ontstaan uit de patrouillekranten "de Zwaluw" en "de Arend" en via het stadium van troepkrant uitgroeide tot een 8 kantjes tellende groepskrant. Ook bestond er en troepbibliotheek die samengesteld was uit boeken van de jongens zelf. Dit alles werd gedaan met de leus: "Door de troep, voor de troep". De bedoeling was namelijk om de abonnementsprijzen en bibliotheekcontributies na het aftrekken van de vaste lasten zoveel mogelijk te bestemmen voor kampen e.d. Een soort spaarsysteem dus. En nu begrijp je wel waarom de krant Boemerang werd genoemd: je gaf geld uit voor de krant en kreeg het verrekend in je kampgeld terug.

Een oud Athabascan lid.

Naschrift Redactie: Dank, oud Athabascaner ! Leuk ook eens iets uit het nog niet zo heel erg grijze verleden te horen. Leuk en leerzaam. In die tijd bestonden er patrouillekranten - waar zijn die nu ? In die tijd heeft de Boemerang blijkbaar precies een jaar bestaan -zouden wij dat nu ook halen ? Natuurlijk en veel meer dan dat! tenminste als ... als er nog meer welpen en verkenners komen, die de Boemerang, niet alleen lezen, war er ook wat voor doen. 't Kan best, dat zie je maar in dit en in het vorige nummer - alleen 't zijn zoveel dezelfden die het doen. Heb je nog nooit een brief bij de redactie in de bus gestopt ? Dan wordt het nu wel hoog tijd dat dit gebeurt: een pavigramoplossing, een verslag van een geslaagde middag, een kampverslag een vlotte tekening, maar 't moet wel steengoed zijn om opgenomen te kunnen worden. Als we allemaal meewerken, dan blijft de Boemerang nog heel lang verschijnen als maandblad van onze groep.

We hebben de uitdaging van zekere zijde nog niet vergeten !

Redactie.

 

zaterdag 10 juni 1961

Het was ongeveer kwart voor drie toen we rond de vlaggemast stonden. De dienstpatrouilleleider en -APL, hesen de vlag. Hopman reikte weer twee insignes uit. Na de toespraak van Hopman gingen vaandrig Wulffraat en Peter Kop een veld uitzetten. Daarna kozen 2 jongens de partijen. De vaandrig en Nico Berkelaar deden ook mee en dat maakte het spel toch wel spannend. Peter Keizer was "scheidsrechter" want hij trok altijd de partij van de vaandrig voor.

Het duurde wel een kwartier voor er een paar jongens waren afgegooid door de woeste en harde bellen van Nico en de bekeken balletjes van de vaandrig.

Na ongeveer een uur gespeeld te hebben stonden alleen nog maar de vaandrig en Piet Bolle in de vakken. Toch bleef de uitslag onbeslist ondanks verwoede pogingen van de vaandrig.

Daarna speelden we nog "paard en ruiter" waar het weer een gevecht tussen Nico en de vaandrig werd met als ruiters Piet Berkelaar en Bert Brasz. Na 2 minuten was de strijd al beslist, Nico kwam rustig aanlopen, de ruiter greep Bert B. om de nek en Nico liep een paar rondjes, toen werd de vaandrig blijkbaar dronken en beet de "ruiter" en het "paard" in het zand. Daarna gingen we ons opknappen en de vlag werd gestreken.

De jongens gingen toen naar de kerk, een andere groep ging naar hopman Borst om proberen spoorpuzzles af te tekenen. Het kader kwam later weer op troephuis terug.
We hadden een fijne middag gehad.

Piet Berkelaar.

.-.-.-.-.-


Uit het verleden III

(De kluizenaar had juist beide partijen uit elkaar gejaagd.)

De Athabascaners begaven zich met grote snelheid terug naar hun hol en belegden daar onmiddellijk een vergadering. Hierop werd de bouwvallige toestand van het in de strijd geschade hol besproken en werd besloten tot het inzamelen van gelden voor verbetering van de behuizing. Een week later zag men overal bedrijvige Athabascaners bezig met het verkopen van zwavelstokken en het verzamelen van oude kleitafels strijdkarossen, wapenrokken, borstkurassen benevens afgedankte wapens zoals katapulten, knotsen, morgensterren etc. Haris Wullebard was begonnen met een tandartspraktijk terwijl Bul Whisky zich nuttig maakte met het vervaardigen van tandarts-rijpe personen.

Nicodemus met de woeste Snor richtte een obscuur zaakje op alwaar hij handelde in valse snorren en valhelmen. Wulles Buiki daartegen repareerde slechts kachels.
Steven IJzerhaar ordende de binnengekomen waren en beschermde vrouwen en kinderen, terwijl hij zo nu en dan hen vermaakte met het door hem zo zeer geliefde trefbal. Na 6 maanden van nijvere arbeid werd een begin gemaakt met het restaureren en versterken van het oude woonhol. Tijdens deze bouw was nog een kleine opstand van de weerbare mannen tegen de 5 hoogste gezagsdragers, daar hen geruime tijd de toegang tot het hol ontzegd was. Terwijl de leiding binnen in het hol zich bezig hield, met het oplossen van kruiswoordpuzzeltjes, afgewisseld met dobbelen. Met kannen vol water rukten de mannen 'op' naar het hol, klommen op het dak, verscholen zich achter ramen en deuren om elk lichaamsdeel, dat zich hierbuiten toonde geheel te begieten, waarbij het water niet gespaard werd.

Wordt vervolgd
Ooggetuigen.

.-.-.-.-.-.-.

 

KUNST R U B R I E K deel I - MUZIEK

de jonge aanplant bij het troephuis - In a clostergarden (Moessorgsky)

verkenners op de apenbrug; - Danzes Espanolos (Granados)

Laatgeworden kadertraining - Eine kleine Nachtmusik (Mozart)

Samenwerking met p.v.-sters - Midzomernachtdroom. (Mendelssohn)

Vaandrig Wulffraat - De terugkeer van Othello (Verdi)

Eerste klasse kaart - De onvoltooide (Schubert)

Welpenleiding 1961 groep 9 - Forellenquintet (Schubert)

Districtsrimboejacht - Het carnaval der dieren (Saint Saens)

Deze rubriek kon wegens ruimtegebrek in hot vorige nummer niet worden opgenomen - Red.)

.-.-.-.-.-.-.-.-

 

ONS ERE PODIUM

welp Robert Vonk: 1e ster

Verkenner Piet Bolle: insigne verpleger

S p e c i a a l  v o o r  d e  v a d e r s

Het zijn nog maar vage plannen, maar de Groepscommissie zit er op te broeden om op 16 en 17 september a.s. een speciaal VADERKAMP te houden, tenminste ... als daar voldoende animo voor bestaat. (De data van dit weekend zijn nog voorlopig). Voelt U er iets voor, laat het dan even weten alstublieft, gemakshalve aan het adres van de redactie, dan geven we het wel door aan de bevoelde instanties.

Doel van dit kampje is:

a. U iets te laten meebeleven van het Spel van Verkennen, zodat U het enthousiastme van Uw zoon(s) kunt aanvoelen en, zo nodig stimuleren.
b. Weer iets nader te komen tot de gemeenschap die we zo graag van de Athabascanfamilie willen maken en die op 20 januari j.l. al concrete vormen aannam.
c. een uitdaging aan de dames: we zijn benieuwd, wat die straks op touw gaan zetten !

De bedoeling is om 's zaterdags om ongeveer 4 uur te vertrekken en 's zondagsmiddags om 5 uur de terugtocht te aanvaarden. U behoeft daarna thuis beslist geen warm eten meer te nuttigen, tenzij U op 3 warme maaltijden per dag bent ingesteld. Bezoek is uitsluitend toegestaan op zondagmiddag van 4 tot 5 uur, onder voorwaarde dat daarbij geen snoep en etenswaren worden meegebracht.

Al schrijvende word ik er steeds enthousiaster voor en ik hoop dat U het al lezende net zo gaat, vaders, want, het kan pas echt slagen als U allen meegaat.

G.L.

.-.-.-.-.-.

 

Op de touwladder

Was-tie-effe-lekker moeilijk de vorige keer ! ZEVEN oplossingen kwamen er binnen, waarvan V IJ F van de welpen !
De oplossing was: j e  g o e d e  h u m e u r .

Toch gaan we het dit keer echt niet gemakkelijker maken voer de verkenners, integendeel, zet er je tanden maar eens in:

Pavrigram nr. 6

DV SZWWVM VVM ELHHVMQZXSG ELIRTV DVVP,
WRV ELLI EVOV WVVOMVNVIH NLVROBP YOVVP.

Ja, weer eens een geheimschrift en natuurlijk weer wat ingewikkelder dan de vorige twee, maar wel iets in dezelfde geest, dus je zult moeten beginnen met het hele a.b.c. op te schrijven. Als je het goed doet, komt er een tweeregelig rijmpje uit, dat betrekking heeft op de middag van 24 juni. En denk aan de letters die gewoonlijk het meest gebrukt worden.

Oplossingen voor 15 juli- bij de redactie.

.-.-.-.-

 

Vossenjacht en speurtocht

Al viel de opkomst van de ouders ons wel een beetje tegen, namelijk 22 bij een totaal van 38 Athabascangezinnen, toch hadden we zowel 's middags als 's avonds een spannende wedstrijd, waarbij zowel door ouders als jongens hard en sportief werd gestreden.

Alleen sta je er van te kijken, hoeveel weldenkende mensen er verwachten bij het Kleine Wasmeer een telefooncel of een hulppostkantoor te zullen vinden!

's Avonds bleek het veel gemakkelijker om kartonnetjes van een ander te vinden dan die van je eigen kleur. Beide keren heeft het de jury heel wat hoofdbrekens gekost om tot een streng rechtvaardige einduitslag te komen. Aan het eind van de middagoefening heeft onze OPAPA-mentor de opbrengst van de vorige krantenactie overgedragen; de nieuwe actie is natuurlijk alweer in volle gang, want we willen juist in de vakantietijd niet voor onszelf onderdoen. Het vliegtuig dat bij wijze van attractie bij de Hoorneboeg zou landen tijdens de speurtocht is helaas een kilometertje te ver naar het noorden op de hei terecht gekomen, maar ook dat hopen we de volgende keer beter te doen.

De leiding.

.-.-.-.-.-


1 oktober 1961

Volgens de annalen zal de Athabascangroep dan 15 jaar bestaan en natuurlijk zijn we als leiding al lang bezig met de vraag: wat zullen we daar straks aan doen? Of zullen we er maar niets aan doen? Indien wel, wat dan, iets daverends of iets in de besloten kring van de Athabascangemeenschap met weinig tam-tam?

Op 't ogenblik voelen we eigenlijk het meest voor het laatste, maar dan moet die "besloten"kring"wel zo ruim mogelijk zijn en vooral ook een zo groot mogelijk aantal oud-leden omvatten.

DAAROM EEN DRINGEND VERZOEK aan IEDER die dit leest en die ergens oud-Athabascaner weet te zitten: geef naam en adres van die man door aan de redactie. Ook houden we ons aanbevolen voor suggesties, mits er niet veel geld mee gemoeid is.

De leiding.

24 juni 1961 - Rotterdam - twaalfde Nationale Bandconcours.

Er werd op Spartaanse manier gestreden daar in het Spartastadion te Rotterdam zaterdagmiddag tijdens het nationale concours voor drumbans van de 4 padvinders en padvinstersorganisaties. De strijd werd gevoerd in 3 afdelingen, te weten de IIIe Afdeling met 11 drumbands, waaronder onze eigen Districtsband, de IIe Afdeling met 5 bands en de Ie afdeling met 8 deelnemende bands.
Opvallend was, dat bij de vrije nummers de padvindersbands voornamelijk in gesloten formaties bleven, terwijl alle padvindstersbands het zochten in figuren lopen, waarbj het normale verband helemaal weg was. Zo vormde b.v. De Afdelingsband van het Nederlandse Padvindsters Gilde uit Amsterdam een klaverblad waarin van latten een 10-puntige ster was gelegd, voorstellende de 10 punten van de wet, met daaronder de woorden "Weest Bereid".

Onze Hilversumse band behaalde voor de muziek de 4e plaats in haar afdeling, terwijl ze in de eindstand op de 7e plaats stond, wat toch wel een bijzonder goed resultaat is voor band die voor het eerst naar een concours gaat.

De hoofdprijs in de IIIe afdeling werd behaald door de N.P.V.band uit Eindhoven, in de IIe afdeling was deze voor de verkennersdrumband "kizito" uit Bergen op Zoom, en in de Ie afdeling voor de N.P.V.band van het district Den Haag.

Er waren 2 prijzen voor de beste tamboer-maitres; dit waren Jan Viser uit Den Haag en Henny Tolhuis uit Bergen op Zoom.

Na afloop van het concours werd de deelnemende bands een boottocht aangeboden, gevolgd door een stertocht naar het plein Dijkzicht bij de Jongkindstraat, waar de prijzen werden uitgereikt en tot slot een massale taptoe werd gehouden, waaraan alle 24 drumbands medewerking verleenden. Hier werden niet alleen bekenden nummers als Gildemars, van Hooffmarsen 1,2 en 3 en Lustdrummers gespeeld, maar de Haagse drumband toonde ook hier haar klasse met het spelen van de Infanterie-taptoe, Russische Taptoe, Cavaleriemars.
Met het wilhelmus werd deze taptoe en daarmee tevens een bijzonder mooie dag van de Jubileumviering van het District Rotterdam besloten.

Hathi

10 en 11 juni 1961 - Ontdekkingsreis in Leersum

Deelnemers: Hopman van Tellingen, Hopman van Beek, O. Bouman, Akela Binnendijk, Bagheera Wijbrands, Raksha Guttinger, Hathi van Beek en Kim Dorland.

De Hoplieden en raksha waren sportief en gingen brommen, de rest was lui en ging per auto, welteverstaan per WILDE eend.

Toen de brommers arriveerden was de koffie al bruin, klaargemaakt door de "eenden". 's Avonds werd een verkenningstocht gemaakt in de omtrek, die heel mooi is, totdat de duisternis ons naar huis dreef. Na een gezellig praatje in de buitenlucht op het terrein van de boerderij gingen we naar bed. Dank zij de eend konden we zondagmorgen droog in de kerk komen ondanks de stromende regen. Zowel heen als terug bleek deze wilde eend zeer in zijn element te zijn.

De culinaire kwaliteiten van Bagheera werden weer hoog geroemd: Als wolven vielen we aan op de tomatensoep, de, ondanks de regen, toch droge rijst en de vla zonder klontjes. Hierbij zij vermeld, dat ook de verkennersleiding bij deze wolven is inbegrepen.

Groepsleiding en Groepsleider gingen op verkenning naar het verkennerskampterrein, de oude wolven "onder zeil" wegens de regen en daarna letterlijk de rimboe in. Na een avontuurlijke tocht over hekken met en zonder schrik- en prikkeldraad, sloten en modderpoelen, dwars door het niet bepaald droge maar wel hoge gras, in een grote boog om de koeien en varkens, kwamen we druipnat weer op de boerderij aan, om na het eten huiswaarts te keren, boordevol ideen en mogelijkheden voor onze zomerkampen.

3 A.W.L.'s

Bovenstaand verslag is een uittreksel uit 2 binnengekomen verslagen, die niet beide opgenomen konden worden. Redactie.

.-.-.-.

Problemen rond de strozak.

Elk jaar weer bereiken ons vragen, wat er bedoeld wordt met een "lege strozak", hoe deze er uitziet, waarvan hij gemaakt kan worden, enz. De bedoeling is, dat de welpen een omhulsel hebben, dat ter plaatse gevuld wordt met stro, omdat het nu eenmaal erg onplezierig en zelfs verboden is om op los stro te slapen. Derhalve dient deze zak 70 a 80 cm. Breed te zijn en ongeveer 1.50 a 1.60 m lang en gemaakt van een stof, die geen stro doorlaat, niet erg besmettelijk van kleur is en goed gesloten kan worden, zodat er geen stro in de slaapzaal komt te liggen. Wat deze sluiting betreft, wanneer U de zak nog moet gaan maken, maakt u de sluiting dan aan de lange zijde, dus niet aan hoofd- of voeteneind. Verlengt U de onderzijde van deze lange kant over de hele lengte van de opening met een extra flap van ongeveer 40 a 50 cm., die dan over het stro heen naar binnengeslagen kan worden.
Een aantal bandjes, die tenslotte vastgeknoopt kunnen worden, zorgen, dat de flap niet ontijdig weer naar buiten komt.

Vragen, betreffende de strozak of eventueel nog meerdere zaken, zullen wij graag beantwoorden op woensdagavond 5 juli om 8 uur op het Geitenweitje of op zaterdagmiddag 8 juli voor en na de hordebijeenkomst.

Wilt U het telefonisch informeren (op de Huishoudschool) zoveel mogelijk beperken?

Wanneer U tijdens de kampweek thuis niet bereikbaar bent dan zullen we graag van U Uw adres vernemen voor het geval er iets bijzonders mocht zijn.

Vanzelfsprekend rekenen we er op, dat ALLE welpen mee gaan naar het kamp. Wilt U de aanmeldingsformulieren niet vergeten aan Uw zoon mee te geven?

Wilt U ons zoveel mogelijk extra-werk besparen en het kampgeld of op woensdagavond 5 juli of op zaterdagmiddag 8 juli voldoen?

Akele

.-.-.-.-.-.-

15,16,17,18,19,20,21,22 juli zijn heel belangrijke dagen in de nabije TOEKOMST zowel voor WELPEN als voor VERKENNERS.

BOVENDIEN voor de VERKENNEERS ook nog 23,24,25 en 26 juli.

L A A T  N I E M A N D  D E Z E  B E L A N G R IJ K S T E  D A G E N  V A N  H E T  H E L E  J A A R  M O E T E N  M I S S E N.

Op naar het kamp!

De Redactie wenst alle Welpen en Verkenners een heel goed kamp !

COPY VOOR HET SEPTEMBERNUMMER VAN DE BOEMERANG MOET UITERLIJK 25 AUGUSTUS A.S. BIJ DE REDACTIE ZIJN, EVENALS GESCHREVEN ADRESSTROKEN.

Natuurlijk verwachten we veel kampverslagen!!!

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog