Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 2/10

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

2e jaargang nr. 10 oktober 1962
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED  

V e r d r a a g z a a m h e i d
- - - - - - - - - - - - - - - -

Van 's Heeren Woord, in menschentaal geschreven,
Is 't regt verstand den mensch verbleven,
Wie aan dat Woord den besten uitleg gaf
Onthult eens de andre zijde van 't graf
Maar die zich grondde op 't Woord,
en Broeders van zich stiet
Gewislijk, die begreep het niet.

.-.-.-.-.-.-.

V A N  D E  R A A D S R O T S

Eindelijk dan de uitslag wie het beste kampverslag in de vorige boemerang schreef: De jury meent, dat Wim Bos deze eer toekomt. De verslagen waren echter zo goed, dat elke schrijver 2 kampfoto's heeft verdiend.
Bovendien ontvangt Wim er 2 extra, één voor zijn bijzonder goed verslag en één voor het feit, dat zijn verslag het eerst binnen was. Daarnaast ontvangt Gerlof van Seters één foto extra, omdat hij na 8 weken nog kans zag, om toch een verslag te schrijven. Aanstaande zaterdag mogen jullie de foto's uitzoeken. Iedereen, die verder nog kampfoto's wil bestellen, heeft alleen zaterdagmiddag hiervoor nog de gelegenheid. Maandag gaat de bestelling weg.

En dan nu over naar het zomerkamp 1963.

TIJD: zaterdag 20 tot zaterdag 27 juli 1963
PLAATS: blijft geheim totdat we er zijn
DEELNEMERS: ALLE W E L P E N
anders kan het kamp N I E T doorgaan.
KAMPPRIJS nog niet bekend; ongeveer ? 15,- per welp, mits je een heel jaar lid bent, want dan ontvangen we uit de groepskas ? 10,- er bij. Je kunt nu al beginnen met sparen voor het kamp. Daarvoor krijg je een spaarkaart, waarop je zegels kunt plakken van 5, 10,25 of 50 cent, die je bij Raksha kunt kopen.

LAAT DIT VOORAL AAN JE OUDERS LEZEN!

Onze nieuwelingen raken al aardig ingeburgerd. Binnenkort gaan we hun ouders bezoeken(dit kan alleen op een vrijdagavond) om over de installatie te praten. Kunnen jullie aI raden, wie de eerste twee of drie zijn, die geïnstalleerd zullen worden ? Afscheid van een groot deel van de gidsenraad nemen we op 27 oktober als Eddy Kam, gids van Bruin; Jan van der Kolk, gids van Rood; Helmer Wieringa, gids van Zwart; Wim Bos, helper van Bruin; Dick Bos, helper van Zwart overgaan naar de verkenners. Wolven en jonge Wolven, 't was reusachtig plezierig jagen met jullie in de rimboe. We zullen jullie erg missen. We wensen jullie een goed pad en zonnig spoor in het verkennersland. Wie de nieuwe gidsen en helpers worden, dat vertellen we zaterdag!
Het spreekt vanzelf, dat we de eerste tijd extra veel stereisenwerk moeten doen, om te zorgen dat weer minstens 8 twee-sterwelpen in de horde zijn; liefst met een flink aantal insignes. Dan pas kunnen we echt goede jachten met jullie houden. 3 november doet onze groep weer mee aan het WAterFEest van de GOoise PAdvinders (wafegopa) om te trachten ook dit jaar de wissel-beker, die we vorig jaar gewonnen hebben, te behouden. Bijzonderheden, zie elders in dit nummer.

Akela

.-.-.-.-.-.-.

U I T  D E  S T A F T E N T

De leiding van de troep heeft een belangrijke verjonging ondergaan, doordat onze twee troepleiders aan de districtsleiding zijn voorgedragen als assistent-verkennersleiders. De troep wordt nu dus in hoofdzaak geleid door de vaandrigs Wulffraat, Berkelaar en Eydenberg, terwijl ik zelf voorlopig nog wat op de achtergrond hoop mee te werken. Dit zal het werk in de troep ongetwijfeld ten goede komen en dat is nodig, want als er straks 5 welpen overkomen, hebben we 28 verkenners en het zal een hele toer worden dit in de hand te houden.

Doordat deze overgang tot 27 oktober moest worden uitgesteld, wordt het in de vorige Boemerang aangekondigde programma als volgt gewijzigd en aangevuld:

20 oktober - R - sportmiddag
27 oktober - S - spel en overgang welpen
3 november - Z - Wafegopa voor niet-deelnemers klassewerk.
10 november - P - patrouillemiddag
17 november - R - kadermiddag, dus ALLEEN P.L.'s en A.P.L.'s
24 november - S - techniek
1 december - Z - ????????
8 december - F - patrouilleopdracht
15 december - R - spelmiddag

Hopman.

.-.-.-.-.

U I T  H E T  H O R D E  L O G B O E K

Op de Frans Hals-tentoonstelling, in Haarlem is vannacht een schilderij gestolen, dat eigengom is van H.M. Koningin Elizabeth van Engeland. Dit stond in een brief, die Akela vanmorgen ontving van de commissaris van politie in Haarlem. Vermoedelijk bevindt de dief zich in het Gooi, ten Zuiden van Hilversum. De kans, dat hij het schilderij overschildert met waterverf om het daardoor op het eerste gezicht onherkenbaar te maken is groot. De commissaris doet een beroep op de medewerking van de Athabascanwelpen, de dief op te sporen.

We gingen dus maar eens op onderzoek uit. En jawel hoor, hier en daar vonden we klodders verf, die nog niet droog waren. Dat zou dus iets kunnen zijn. Na een tijd gezocht te hebben, vond Dick Kam in de struiken een pas geschilderd stuk, dat nog niet helemaal droog was. Onder dat beschilderde papier ontdekten we al gauw een echt portret, dat het gestolen schilderij bleek te zijn.

De gidsenraad kreeg 's avonds opdracht om te trachten, ook de dief op te gaan sporen, die zich vermoedelijk nog in het bos moest ophouden. De man zou wel in het bezit van een klappertjespistool of zo iets kunnen zijn. We vonden het wel griezelig , dat speuren in het donker maar dat wilden we niet bekennen. Het was doodstil in 't bos. Plotseling klonk dichtbij ons een knal. Dat moest de dief zijn. Wij hem achterna maar in het donker vonden we hem niet. Weer een knal nog een! Toen was het weer stil. Voorzichtig liepen we naar de plaats waar het geluid vandaan kwam. We zagen niets.
Opeens kraakte bij ons, een tak. Wij er op af en daar vonden we ... Raksha !

.-.-.-.-.-.

Agoonoree 1962

Voor hen die vorig jaar het stukje over de Agoonoree in Nederland niet gelezen hebben of dit alweer vergeten zijn, wil ik eerst even uitleggen wat deze naam inhoudt en waar hij van afgeleid is. Aan de eens in de 4 jaar gehouden grote internationale kampen voor B.E.-verkenners (dit zijn verkenners die min of meer ernstig lichamelijk gehandicapt zijn) is het woord "Agoon" gegeven; dit woord is van het Griekse acwn afgeleid dat ongeveer omschreven kan worden met de woorden: vergadering, bijeenkomst. In navolging van de internationale kampen is het district Londen jaarlijks voor "zijn" B.E.verkenners een kamp gaan houden; dit is districtsgewijs en staat los van het eigen troepzomerkamp.

Voor dit jaarlijkse evenement heeft men de naam Agoonoree gekozen, dat afgeleid is van het woord Agoon en gevormd naar het word "Jamboree"

Vorig jaar werd de Agoonoree in Ommen gehouden en werden een paar Hollandse tolken en helpers gevraagd, tot welke ook ik behoorde.

In mei 1962 kregen alle oud-Agoonoreedeelnemers een uitnodiging om ook dit jaar weer aanwezig te zijn: De plaats van handeling zou zijn in N-Wales met name in Caeabraw (? Red) een gehucht vlak bij Caernarvon.
Nadat alle deelnemers vrijdagavond ongeveer 21.00 uur in de speciale D-trein stapten die non-stop zou doorrijden naar Caernarvon. (de eerste trein in de geschiedenis van de British Railways); aldaar werden wij met bussen (natuurlijk dubbeldekkers!) naar het kampterrein vervoerd. De tenten stonden reeds, opgezet door een kleine staf waartoe ook wij Hollanders behoorden. Het was een internationaal gezelschap van ongeveer 180 man: Engelsen, jongens uit Wales, Schotten, een Ier, een Zweed en wij (9) Hollanders. De zaterdag en zondag gebruikten we om uit te rusten en het patrouille-kampje op te bouwen. 's Middags maakten we een grote dagtocht door het ruige landschap van Wales met een diner na afloop. Dinsdag weer wat bijkomen met de qewonen kampactiviteiten. 's Woensdags werden de Hollanders door een andere Engelse groep uitgenodigd mee te gaan naar het eiland Anglesey waar we grif gevolg aan gaven. Donderdag werden de traditionele "campolympics" gehouden: sport door en voor de jongens, besloten door een Rugbywedstrijd Holland-Engeland zonder spelregels, door Holland met 2-1 gewonnen. Vrijdag een tweede trip langs enkele kastelen en om souvenirs te vergaren. Zaterdag stapten allen op de trein om 22.20 uur en kwamen zondag om 7 uur in Londen aan. Wat Engelsen en Hollanders bleven om met hulp van de plaatselijke bevolking het kamp af te breken. Maandagmorgen vertrokken wij in het busje van het district om 9.30 uur en arriveerden na een vermoeiende rit tegen half negen in Londen, waar we nog 14 dagen bij Engelse pavindersgezinnen te gast waren.

N. Berkelaar.

.-.-.-.-.-.-.

OOGGETUIGENVERSLAG

De ooggetuigen, altijd bevreesd voor het verdwijnen van de oer-instincten uit de troepleden, schrokken na het kamp wel bijzonder. Drie weken lang verdeden de Athabascans hun tijd met het culturele midget-golf, het, met artistiek gevoel tekenen van troephuizen en dergelijke nutteloze dingen. Men kan zich de vreugde van de ooggetuigen dan ook niet voorstellen toen zij de volgende affiche lazen:

Grootscheepse hervatting van zwemtraining
Algemeen leider - H.Wulffraat
Financieel leider - Bij gebrek aan Financien afwezig
Secretaris - een analfabeet
Trainer - Hr. van Tellingen
Timer - Hr. Eydenberg jr.
Speelbal - Hr. Berkelaar jr.
Blikvanger - Raksha
Technische medewerking- Hr. Van Kampen

Wij kunnen verder bogen op en keur van medewerkers o.a.
C.Borra - heeft bij voorbaat beloofd te laat aan te komen; P.Kop - geeft demonstratie eenvoudige zwemslagen; B.Brasz - zal op spectaculaire wijze de overmaak van water uit het bassin verwijderen; P.Bolle - koel en beheerst zwemmer, Plaats van handeling: H20

Ooggetuigen.

.-.-.-.-.-.-

P R IJ S V R A A G

W i e  z ij n  d i t ?

Inzet: weinig; Prijs : nog minder

1.
Hobby: moraal en zeden.
Toekomstideaal: verkennersleider.
Geboren: tussen groene kwastjes en welpenpetjes.
Meest geliefde boek: een jaar vol blijdschap.
Lijfspreuk: samenwerking in, door en voor alles.
Bijzondere kenmerken: er zijn niet anders.
Kleding: lang en smal.
Beste vrienden: ooggetuigen.

2.
Hobby: Nederlands.
Toekomstideaal: twijfelachtig en onzeker.
Geboren: nakend.
Meest geliefde boek: van Havank.
Lijfspreuk: Dat is geen werk voor een heer.
Bijzondere kenmerken: gewicht 84 kilo, 6 ons, 34 gram
Kleding: bijzonder wijd maar nog te klein.
Beste vrienden: lieden van het spontane geslacht.

3.
Hobby: tekenen.
Toekomstideaal: overgrootmoeder.
Geboren: waarachtig.
Meest geliefde boek: Opvoeding van de kleuter.
Lijfspreuk: zwijgend uitgesproken.
Bijzondere kenmerken: wij waren er weg van.
Kleding: met lintjes, kwastjes, strikjes, glinstertjes, enzovoort.
Beste vrienden: redactie.

.-.-.-.-.-.

ONS ERE PODIUM

insigne wolf: Helmer Wieringa; Eddy Kam
Insigne handige jongen: Helmer Wierenga
Insigne veilig verkeer: Eddy Kam
Insigne huisknecht: Eddy Kam
Insigne speurder: Nico Berkelaar; Piet Bolle; Bert Brasz; Johan van 't Hof; Peter Kop; Sam Visch

Van de Redactie:

Willen allen, die een insigne gehaald hebben, 2e of 1e klas verkenner of 1e of 2e ster welp geworden zijn, dit schriftelijk doorgeven aan de redactie ? Anders komt men niet op het erepodium.

.-.-.-.-.

Een stevige linker alsnog voor:
Peter Kop REMOVEDop de 17e oktober
Hopman H. de Boer REMOVED op 22 oktober
V(aandrig) S(chouten) REMOVED op 24 oktober
Bagheera Wijbrands

voor Jan de Haan REMOVED op 28 oktober
Nico van Dort REMOVED op 28 oktober
Hans Guttinger REMOVED op 15 november

.-.-.-.-

Bouwfondsactiviteiten

Hartelijk dank voor de kaarten per Persilemmertjes van Dick Bos en Helmer Wieringa. Eind november worden deze, met hopelijk nog veel meer kaarten opgestuurd. Voor elke kaart ontvangen wij. Fl. 0,80 voor ons bouwfonds en U een theedoek of voor 2 kaarten een emmer.
S p a a r t  u  o o k  a l  m e e ? Hoewel we nog niet mogen juichen, zou het toch wel eens kunnen zijn, dat we volgend jaar kunnen bouwen dus daarom

ALLEMAAL SAMEN AAN HET SPAREN

kranten, persilemmertjes, enz. vergaren, Alle famiies, vrienden en kennissen aflopen om zoveeI mogelijk kalenders te verkopen, want als iedereen echt meedoet groeit het fonds pas goed.

Wilt u de oude kranten zoveel mogelijk zelf brengen bij de familie Kam, adres.

Helaas hebben we geen vervoermogelijkheid meer en omdat alle jongens in verband met huiswerk voor school buiten de zaterdag zo weinig mogelijk tijd aan de groep kunnen besteden, zien we geen kans, een afhaaldienst te organiseren.

Kalenderactie

Ook deze actie komt ten goede van ons Bouwfonds. Voor elke kalender ontvangt de groep 25 cent. Vorige jaren verkochten we 200 exemplaren. Zou dat dit jaar het dubbele kunnen worden? Wie verkoopt de meeste kalenders? De troep of de Horde?

Totnogtoe heeft de horde altijd gewonnen, maar het gerucht gaat, dat er een verkenner is, die al ruim 25 kalenders in bestelling heeft. Dus welpen zet hem op.
Bestellingen allen op zaterdag, bij Akela, REMOVED

Van verschillende kanten bereikte ons de vraag, hoe groot dat bouwfonds nu toch wel is intussen. De Groepsleider heeft beloofd, aan alle ouders een financieel overzicht te zullen toezenden, zodra de penningmeester het verslag over dit jaar heeft gemaakt.
Hebt u nog even geduld?

.-.-.-.-.

Ter overname aangeboden (door een oud-lid)

a. een verkennershoed in goede staat
b. een verkennershoed in redelijke staat

prijs nader overeen te komen. Inlichtingen bij Akela, alleen op zaterdag.

.-.-.-.

Natuurlijk gaan alle welpen en verkenners op zaterdag 3 november naar het zwemstadion in Naarden, waar het WAFEGOPA wordt gehouden. Verzamelen bij het viaduct, hoek Snelliuslaan, om 1 uur. Terugkomst ongeveer 6 uur. Belangstellende ouders zijn eveneens hartelijk welkom.
De wedstrijden beginnen om 2 uur.

.-.-.-.

De (nieuwe) redactie van de Boemerang biedt haar verontschuldiging aan voor het feit, dat een deel van de oplaag van het septembernummer, ten gevolge van een misverstand met de administratie, pas nu, gelijktijdig met het oktobernummer, wordt verzonden.

N.B.
Copy voor het volgende nummer moet binnen een week na het verschijnenvan dit blad binnen zijn.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog