Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 2/12

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

2e jaargang nr. 12 december 1962
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED  

.-.-.-.-.-.

ADVENT

We zoeken al zo lang en tasten in het duister, Waar blijft het licht der wereld, waar de vrede op aard?
De wereld is vol haat, het schuim van gisting bruist er alle kanten uit, Wat is het leven waard? We liggen overhoop, het meeste met onszelf nog. We zijn het zoeken en het steeds maar weer proberen moe. Wat helpt je al je vechten; je ziet het om je heen toch; De wereld spoelt als een regenstroom naar een rioolput toe. En toch - nee, 'k kan het niet bewijzen, niet beredeneren. Maar 'k weet het, zekerder dan tweemaal twee is vier; Hij komt en zal de vuile stroom van onrecht keren, Hij overwon het eind, Hij is er, nu en hier.

.-.-.-.-.

Het X-teken

Waarom dragen wij, als Athabascan-groep, nog steeds het X-teken? Tonen wij iets aan de buitenwereld, dat wij een X-groep zijn?

Het X-teken is als teken van een christelijke groep ingesteld, zo dat iedereen kan zien dat we een X-groep zijn. Dit wil helemaal niet zeggen dat er in deze krant altijd Van die "echte voorwoorden" moeten staan. Maar het wil wel zeggen dat we als X-groep iets moeten uitdragen. Laten we eens een bandrecorder nemen en langs een open - en een X-groep gaan. We zetten de microfoon ergens waar niemand hem zien kan, en we laten hem zo een eindje draaien. Daarna laten we hem bij die andere groep draaien. Als we hem nu eens over gingen draaien, zouden we dan enig verschil kunnen horen ? Vast niet. Merk je ook dat er zo ontzettend gevloekt wordt ? Nee let er zelf eens op, op je eigen troep
Als we dan zo erg gedaald zijn, laten we dan het X-teken van ons uniform halen. Wat heeft het nu dan nog voor nut ? Laten we dan ook niet meer naar die p.v. diensten gaan, het is dan zo'n huichelarij. Laten we toch ook niet altijd van die "echte voorwoorden" zetten. Dat is toch maar de buitenkant. Met dit stukje te schrijven wil ik niet zeggen, dat het zo alleen bij ons is. Helemaal niet: Het is zo over het hele district.

Peter Keizer.

Mocht iemand het hier niet mee eens zijn, stuur dan je kritiek naar de redactie of als je er iets bij mocht voegen stuur het dan ook op.

.-.-.-.-.

U I T  H E T  H O R D E L O G B O E K

zaterdagmiddag 17 november - 13.10 uur
Stationsplein Hilversum.

Een hele horde blaffende wolven voor de ingang van het station. Wie ? - Waar ? - Wat ? - Hoe ? W a a r h e e n ? ? ? ? Alle vragen worden tegelijk afgevuurd. Het lawaai is oorverdovend. Een slimme welp heeft al gauw door, dat we ergens per trein heen gaan. Akela telt nl.
de welpen onder en boven 10 jaar. Maar nog weet niemand precies wat er gaat gebeuren. Iedereen was volkomen verrast door het bericht in de Boemerang, die op 16 november was bezorgd. Als er kaartjes gekocht zijn, gaan we naar het perron, waar de treinen richting Amersfoort en Amsterdam vertrekken. Wordt het Baarn of Bussum? Of toch de intocht van St. Nicolaas in Amsterdam ? De trein richting Amsterdam rijdt binnen. Gelukkig treffen we een bijna lege wagen en het hele kluwen welpen rolt naar binnen. Waar moeten we uitstappen? Derde halte is het antwoord, dat in het lawaai echter wel verloren gaat. De derde halte blijkt Amsterdam-Muiderpoort te zijn en dan heeft Eddy Kam een helder ogenblik: "Toen wij met onze klas naar Artis gingen, stapten we hier ook uit!" Daarom mag Eddy ons dan de weg wijzen naar Artis.

"... We hebben de kamelen, geiten, pelikanen, olifanten gezien. We hebben de giraffen, zeehonden, leeuwen, apen zien voederen. En de zeehonden die kunnen zo prachtig vangen, heel mooi. Toen zijn we naar de pinguins gegaan en de vissen ..." "... Onderweg hebben we nog honden gezien met muilkorven."

[Dick]

We hebben in Artis veel vogels en andere dieren gezien. Het eerst zagen we een ooievaar die was 18 mei geboren. Daarna hebben we leeuwen gezien en de jakhalzen. De jakhalzen vochten met elkaar. Toen zagen we Bagheera achter de tralies dat was de zwarte panter. We zagen een Olifant, die trompetterde heel hard. We gingen naar de neushoorns en de zeehonden. De zee-leeuwen kregen vis te eten. De pinguins kregen ook vis. Toen we alles gezien hadden gingen we naar het aquarium. De vissen waren ook heel mooi. "We hebben ook nog bij de krokodillen gekeken. Die liggen heel stil maar je moet goed oppassen voor ze want ze zijn heel gevaarlijk"

Erik Huizinga nest wit

"... We hebben het voeren van de nijlpaarden gezien. Oud brood van 2 dagen oud; taai !! De oppasser stopte het achter in zijn bek. Maar als een jongen er naar zwaaide dan deed die zijn beek open. Wat een tong en tanden ! We zagen ook het voeren van zeehonden. Ze werden zo wild toen de oppasser er aan kwam. Maar eindelijk kregen ze hun vissen. Wat een slobbers ! De oppasser gooide ook vis naar boven, een zeehond pakte die dan - en als die dan helemaal boven aan was gooide de oppasser n iets lager dan de verdieping en de zeehond dook er dan op en floep kwam hij in het water terecht ...

Albert

"... Er was een hele grote tijger hij liep steeds om 2 paaltjes heen. De tijger werd om half 4 gevoederd. Hij kreeg een heel groot vlees en daar zat hij lekker aan te klauwen. We zagen ook leeuwen. Een leeuw zat te kloppen en toen werden ze binnen gelaten om hun eten te halen en daar kwamen ze aan met een heel groot stuk vlees ..."

Matthijs

.-.-.-.-.-.

VAN DE RAADSROTS

Bravo, Dick, Albert, Erik en Matthijs voor jullie verslag. Alle vier een prijs verdiend. Aanstaande zaterdag prijsuitreiking. Wij zijn druk bezig met de stereistraining. Zouden we voor het eind van het jaar 6 sterren er bij hebben? Dat kan alleen als iedereen er hard voor werkt, niet alleen op zaterdagmiddag, maar elke dag een kwartiertje trainen. Toe Eric, Chris, Tonny, Pim, Jan en alle anderen, zet'm op.

Zaterdag 15 december half 6 tot half 8 gidsenraad. Gidsen en helpers boord en mok meenemen.

Zaterdag 22 december kerstviering. Natuurlijk gaan we ook weer zingen in het Rusthuis Montana.

29 december g e e n hordebijeenkomst.

4 januari boerenkoolfuif. vrijdagavond 6 uur.

5 januari gewone hordemiddag. Hoe is de stand van de
sterren ?

DOE JE BEST ! DE PLAATS VAN DE BOERENKOOLFUIF WORDT NOG NADER BEKEND GEMAAKT.

Akela.

.-.-.-.-.-

U I T  D E  S T A F T E N T

Hoera !!

We zijn tegenwoordig elke maand in een hoera stemming: niet alleen om onze Boemerang, die er, dank zij de nieuwe redactie steeds weer zo goed uit ziet, maar ook om hoera-gebeurtenissen: een geslaagd zomerkamp, een flinke aanwas van ons aantal, een zeer geslaagde Wafegopa en dit keer omdat we onze vaandrig Arons weer terughebben. Na 18 maanden "zware" dienst heeft hij de baret weer vervangen door de hoed en de Luneberger-heide door de Hoorneboegse hei. De troep zal hier wel bij varen en dat hebben we ook nodig, want er valt nog veel te verbeteren en daarvoor is het nodig dat we met z'n allen goed aanpakken. Dat heeft dan tegelijk het voordeel dat je duidelijker nog het verschil kunt zien tussen aanpakkers en praters, want die hebben we allebei in de troep, maar we kunnen ze niet allebei gebruiken. Een patrouille van 5 mannen die zich willen inspannen om samen iets goeds te presteren is beter dan een patrouille van acht waar drie knapen tussen zitten die alleen maar lol willen trappen en die zich drukken als er iets gedaan moet worden.

Iedereen die op het ogenblik in de troep zit willen we er graag in houden, maar dan moet er ook z gewerkt worden dat het voor allen plezierig is. Aan het programma zal het niet liggen, dat geeft afwisseling en mogelijkheden genoeg (ALS JE HET DAAR NIET MEE EENS BENT LAAT HET DAN VOORAL EENS HOREN, hier komt het:

1/12 Z patrouille-opdracht
8/12 F techniek
15/12 R avondspel
22/12 S kerstviering
29/12 Z GEEN O P K O M S T
4/1 boerenkoolfuif (dus vrijdagwond)-6 uur-plaats ?????
5/1 F ??????? Als er goed ijs ligt je schaatsen meebrengen, dan wordt het een echt hollandse sportmiddag.
12/1 R patrouille-opdracht
15/1 S kadermiddag KADERMIDDAG
26/1 Z patrouillemiddag - programma voor 24/1 inleveren bij de Troepleiding.

ATTENTIE: K A D E R L E D E N lees vooal het bericht op bladzijde 5

.-.-.-.-.-.-.

D e  k a l e n d e r  a k t i e

is ook dit jaar weer een succes geworden. In totaal werden 275 stuks verkocht, dit betekent een aanvulling van het bouwfonds van 275 kwartjes oftewel ? 68,75
de Troep heeft 107 stuks verkocht, dank zij de enorme activiteit van Johan van t Hof, die 51 kalenders aan de man wist te brengen en Wim Overdijkink, die er 25wist te verkopen De overige 18 leden verkochten er dus samen 31, ...

Als we dan nog vermelden dat Dick de Rooy, Rurik Pos, Sam Visch er Pim Schol er samen 13 verkochten dan bleven er voor de 14 overige troepleden nog 18 kalenders over om te verkopen ...

De welpen brachten 168 kalenders aan de man.

Robby Visser, de jongste nieuweling, was de hoogste met 15 kalenders, gevolgd door gids Martin Berkelaar met 11 stuks. Tonny Veerman met 9, Rutger v.d. Kolk met 8. Gemiddeld heeft elke welp (en iedereen heeft meegedaan acht kalenders verkocht. Bravo, welpen !!!

HEEFT U NOG PERSILKAARTEN VOL, OF LOSSE EMMERTJES??????

We zullen ze graag van u in ontvangst nemen. In januari willen we graag weer een aantal volle kaarten verzenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPECIAAL B E R I C H T

27 december 1962 K A D E R M I D D A G + avond
aanvang 2.00 uur. Brood moet dus meegenomen worden.
Verder: zijtas met EHBO-doos, kompas, enzovoort ...

Dit wordt een zeer speciale bijeenkomst! Aller opkomst is niet verplicht zeer zeker gewenst. Nadere mededelingen volgen nog. Houdt deze dag vast vrij ...

Vaan Wulffraat

.-.-.-.-.-.-.-.

De elfde Wereld jamboree zal in 1963 in Griekenland worden gehouden van 1 - 11 augustus. Ongeveer 500 verkenners uit ons land zullen hieraan deelnemen. Ook onze groep zal hier aanwezig zijn en wel in de persoon van Peter Kop.

Tijdens hun reis in Griekenland in het spoor van Theseus brachten de elf Argonauten uit Hilversum ook een bezoek aan het kampterrein bij Marathon, waar deze jamboree zal worden gehouden. Een van hen schreef een artikel hierover voor de Boemerang:

MARATHON

De heer Alexatos stelde er een eer in om de Argonauten, toen die in Athene waren op weg naar Kreta te ontvangen op het toekomstige Jamboree-terrein. Dit kon hij doen als Hoofdcommmisaris van de Griekse padvinderij en toekomstig jamboreeleider. Hier heeft hij ons toen wat verteld en laten zien. (er werd n.l. een proefkamp van 10 dagen gehouden, precies een jaar eerder dan de jamboree zelf.

Over het terrein wilde ik nu gaan vertellen. Het is een open vlakte ingesloten aan de ene kant door bergen en, aan de andere kant door een dennenboszoom, die de zee aan het oog onttrekt. In deze zee kan heerlijk gezwommen worden. Het is er vrij ongevaarlijk want hij is tot een eind uit de kust ongeveer anderhalve meter diep. Denk er echter aan het zand is door de zon (in augustus verschijnt er geen wolk !) zo verhit, dat 1 seconde op dezelfde plaats staan onmogelijk is. Door deze hitte zullen de activiteiten meest na zes uur 's avonds plaatsvinden. Men weet alle gegevens al over het klimaat van dat terrein doordat er bij het proefkamp een "weertent" was, waar meteorologische waarnemingen werden gedaan. Zo is er nog te vermelden dat de minimum temperatuur 27 graden Celsius was. Men is er zeker van dat het weer in de zomer van 1963 zonnig is. Het water, dat, in deze hitte wel veel verbruikt zal worden, wordt uit de bergen toegevoerd en het voedsel zal door het leger aangevoerd worden.

De organisatie van deze jamboree wordt anders dan de vorigen. In de subkampen, worden namelijk de nationaliteiten door elkaar gestopt. De tenten in zo'n subkamp worden in een hoefijzervorm opgesteld; dit omdat de Grieken in 490 voor Christus ook zo de tenten opstelden (dus dat is ongeveer in de tijd van de slag bij Marathon) en om de veel genoemde wereldbroederschap te bevorderen.

Wil je meer weten over de organisatie dan moet je het septembernummer van De Verkenner lezen.

.-.-.-.-.-.-.-.

WAFEGOPA en PAVAQUA

Met gemengde gevoelens trokken wij 3 november naar Naarden om daar onze wisselbeker te gaan verdedigen. Temidden van het bekende geschreeuw sprongen de eerste zwemners iets na 2 uur in het water. Dit waren de welpen voor het nummer 25 m schoolslag. Voor ons deed hieraan mee Martin Berkelaar. Zijn broer dook even later en behaalde op het 25 m schoolslag verkenners met zijn tijd van 20 sec een tweede plaats Bravo Piet.

Alles verliep zonder dat er grote successen voor ons weggelegd waren totdat we aan wedstrijdnummer 6 kwamen.
Op dit onderdeel 50 meter vrije slag zwom Chris Borra zich met een tijd van 34,9 sec. naar de eerste plaats. Een bijzonder goede prestatie. Over de groepsestafette valt nog te vermelden dat ons aller Vaandrig Arons de gelederen weer was komen versterken. Na afloop van de wedstrijden werd de beker uitgereikt en we bleken hem met succes verdedigd te hebben. Bovendien kregen we nog de prijs voor de beste, deelnemende TROEP.

We hebben dus wel bewezen dat het succes van vorig jaar geen vergissing was.

Op de Pavaqua, de landelijke wedstrijden, waren er voor ons geen prijzen weggelegd, maar dat hindert niet. Je hoeft niet altijd te winnen. We behaalden dit jaar in Utrecht 5 punten terwijl we vorig jaar met een blanco eindstand eindigden. Van deze 5 punten werden er 4 door Piet Berkelaar verdiend en 1 door Hans Guttinger. Van beiden is dit een bijzonder mooi resultaat in dit zeer sterke veld van zwemmers. Het wisselschild werd dit jaar gewonnen door de Impeesa groep uit Amersfoort met 26 punten.

Vaandrig Wulffraat.

.-.-.-.-.-.-.-.-

Dacht je soms dat je voor je plezier bij de padvinderij was?

Deze vraag hoorde ik deze zomer en van de voortrekkers, die hielp bij een EHBO-oefening, stellen aan onze verkenners toen er een minder eenvoudig karweitje moest worden opgeknapt.

Dacht je soms dat je voor je plezier bij de padvinderij was? Natuurlijk, waarvoor anders ?

Er zijn dingen in je leven die je nu eenmaal moet doen, misschien tegen je zin, maar padvinder zijn doe je toch echt voor jezelf, als ontspanning en liefhebberij, dus helemaal voor je plezier.

Ja, maar je moet wel het verschil weten tussen plezier en lol. O, je mag best lol hebben, k in de padvinderij, maar dat moet niet het doel zijn, want dan houd je er alleen maar een nare smaak van over en dat is helemaal niet plezierig.

Als je iets voor je plezier doet, is het logische gevolg, dat je jezelf daar ook helemaal voor geeft, je je ervoor inspant en probeert er het beste van te maken.

Als er op school een vak is, dat je plezierig vindt, dan zal je er meestal ook goede resultaten mee behalen en die verhogen het plezier dan weer.

Padvinder ben je voor je plezier, voor je eigen genoegen en dat merk je het beste als je probeert het goed te doen.

Hoe ?

Och, dat weet je zelf wel; denk er anders maar eens over na of kom eens praten.

Hopman.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lees je ook al De Verkenner ???? Het maandblad voor welpen en verkenners.

Een Groepsabonnement kost ? 3,- per jaar. Voor 1963 is het devies: Elke Verkenner en elke welp een abonnement zodat je van al het gebeuren in de padvinderswereld steeds op de hoogte bent!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O O G G E T U I G E N  V E R S L A G

De ooggetuigen die het lange nietsdoen verveelde belden des zaterdags om 1 minuut voor half drie het Gewestelijk Arbeids-bureau op. Er werd ons door een vreemd persoon, met een eigenaardige uitspraak van de r, gezegd, om half drie weer op te bellen. Toen wij dit deden, zei de persoon dat wij doorverbonden werden en toen wij dit waren, hoorden we een hoogbejaarde, stem op voortreffelijke wijze een subliem stuk pozie voordragen. Verbazing rees bij ons. Er werd ons nl. verzocht via museum, raaf en kei naar het gewestelijk arbeidsbureau te komen om aldaar in de grond te wroeten en onder de vuilnisbak te loeren. Wij werden bij de uitvoering van deze opdracht gehinderd door een troepje schreeuwende jongelui, blijkbaar padvinders. Het stuk papier, dat wij, zij het met moeite, vonden gaf een te volgen route aan, met enige vragen daarbij. Wij raadpleegden onze agenda om te zien of het reeds 1 april was, en vermoedden toen een vergissing. Toch, om onze nieuwsgierigheid te, bevredigen, voerden wij de opdrachten uit. Aan het einde van de route gekomen, verging ons horen en zien door het gekrijs van kleine Athabascanen zodoende, konden wij niet zien, dat wij bij de Diependaalse kerk aangekomen waren. Op dit moment stapte uit een auto een heilig man, blijkbaar bestemd voor de padvindsters op de benedenverdieping. Wij vochten ons een weg naar boven en ontdekten daar een andere Sinterklaas in de maak, stok-oud. Wij verborgen ons en na enige tijd kwam de bende boven. Toen de bende gezeten was en enigszins stil, konden wij naar enige ontroerende toespraken luisteren. De eerste muntte uit door kortheid en bondigheid: "Sinterklaas, ik dank u ..." Hier zweeg de spreker stil, hij snikte, hij kon niet meer. De hopman keek enigszins verbijsterd, daarna weerspiegelde zijn gezicht toch een gepaste ontroering. Deze Athabascaners hielden blijkbaar niet van lange toespraken, want binnen 5 minuten hadden wij 4 toespraken gehoord. Hieruit trokken wij de rekenkundig verbijsterende conclusie, dat elke toespraak precies, 1 + 1/4 minuut had geduurd. Sinterklaas echter scheen geroerd, want hij zweeg, slechts kraakte zijn stem nu en dan. Hierna scheen de beurt aan de welpen te zijn ... De ooggetuigen werden uit hun sluimering gewekt door het groot Athabascaans mannenkoor, dat op meesterlijke wijze, 16 stemmig, een lied ten gehore gaf, dat zover wij de tekst verstonden en begrepen, bewees dat de moderne Athabascaners toch, tegen onze verwachting in, tot 10 konden tellen.
Sinterklaas was weer geroerd en deelde met gulle hand cadeautjes uit. Het gevolg van die presentjes is, dat nu vele Athabascaners met een minderwaardigheidscomplex rondlopen, vanwege hunne konterfeitsels waarvan een afbeelding bij de cadeautjes ingesloten was.
Hierna zagen de Ooggetuigen dat het schouwspel afgelopen was en onopgemerkt verdwenen zij schielijk.

Ooggetuigen.

.-.-.-.-.-.-

Cijfers en feitjes uit het water.

De resultaten van onze jongens op de Wafegopa volgen hieronder, tussen haakjes staan de tijden, gemaakt op de Pavaqua.

25 meter schoolslag W Martin Berkelaar 24,6 sec.
25 meter schoolslag V Piet Berkelaar 20 sec. (19,6 : derde plaats)
25 meter vrije slag V Piet Bolle 16,4 sec. (17,9)
25 meter vrije slag W Jan v.d.Kolk 25 Sec.
50 meter schoolslag V Piet Berkelaar 46,2
dit nummer werd op de Pavaqua gezwommen door Peter KOP 45 sec.
50 meter vrije slag V Chris Borra 34,9 sec (37,1)
5 x 25 meter vrije slag W 2 minuten 7 seconden
6 X 25 meter vrije slag V 1 minuut 44,9 sec. (1.46.4)
groepsestafette 3 minuten 27,4 sec.

Op Pavaqua werden verder nog gezwommen

25 meter rugslag Hans Guttinger 19 seconden
50 meter rugslag Bert Brasz 49,4 sec

Groepstotaal Wafegopa 608,1 sec. Troeptotaal 235,3 sec-
Zo zijn wij dan weer een jaar lang de trotse bezitters van de WAFEGOPA-wisselbeker

Vaandrig W.

.-.-.-.-.-.-.

OPEN brief aan de Reigers

Hooggeachte Reigers,

Uw advertentie in de Boemerang nummer 11 van november 1962 heeft ons diep geschokt. Dat vrouwspersonen het durven wagen een zo'n groot kunstwerk te ontvreemden ! Wij kunnen ons zoiets niet voorstellen ! Aangezien wij als enige vrouwspersonen in onze beroemde Athabascangroep het eminente belang van de culturele vorming van uw patrouilleleden ten zeerste onderschrijven, menen wij dan ook dat alles in het werk moet worden gesteld om dit wereld vermaarde kunstprodukt op te sporen en wij willen u hierbij gaarne terzijde staan.

Reeds zijn de eerste opsporingspogingen met een, zij het gering, succes bekroond. geworden. Wij verzoeken u dringend, hangende het onderzoek, geen sancties te willen ondernemen en vertrouwen dat u ons blanco volmacht geeft onze diepgaande onderzoekingen voort te zetten.

Hoogachtend,

we doen niet aan politiek

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

P R IJ S V R A A G Wie is dit ?

Hobby: aftekenen van stereisen
Toekomstideaal: een eigen hol
Geboren: op jeugdige leeftijd
Meest geliefde boek: Verzamelde jaargangen van de Boemerang
Lijfspreuk: Yalahii
Bijzondere kenmerken: is geen moeder maar heeft vele klein(e) kinderen
Beste vrienden: Bouwfondsbeheerders en penningmeesters

Hobby: Het intensief bestuderen van een bepaalde dame
Toekomstideaal: Leider van een Goede Troep.
Geboren: fluitend
Meest geliefde boek: Dit wordt pijnlijk.
Lijfspreuk: Vroeger toen ik P.L. was ...
Bijzondere kenmerken: kort broekje om zeer behaarde benen.
Kleding: stipt
Beste vriendin: voornoemde dame

Hobby: Radiotechniek
Toekomstideaal: Volledig en schoon materiaal
Geboren: is niet zeker
Meest geliefde boek: patrouille-kasboeken
Lijfspreuk: uiterlijk morgen
Bijzondere kenmerken: is de enige die elke zaterdagmiddag aanwezig is.
Kleding: immer hetzelfde
Beste vrienden: reigers

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Een Stevige Linker voor:

Piet Bolle, op 13/12
Peter Keizer, op 19/12
Chris van Gelder, op 27/12
Jaap Buning, op 4/1
Juul Guttinger, op 7/1
Eddy Kam, op 7/1
Martin Berkelaar, op 13/1

.-.-.-.-.-.-.

ONS ERE PODIUM

NIEUWE GIDSEN

Dick Kam - bruin
Jaap Buning - rood
Karel de Jong - wit
Martin Berkelaar - zwart

Insigne verzamelaar welpen
Rudy Schouten

Nieuwe helpers
Gerlof van Seters
Rudy Schouten
Cor Vogelaar
Chris van Gelder

.-.-.-.-.-.-.

Copy voor het volgende nummer moet uiterlijk 4 j a n u a r i  1 9 6 3 binnen zijn. De drukkerij biedt haar verontschuldiging aan voor het late verschijnen van dit nummer en verzoekt vriendelijk copy in het begin van de maand te bezorgen.

.-.-.-.-.-.-.-.-

De groepsleiding vanAthabascan wenst allen goede kerstdagen en een voorspoedig 1963.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 2 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog