Beginpunt

Het Oudbruin Liedboek ...

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | @

Ach hoe zielig

Een jongeman in Bennekom
vond in zijn tuin een vliegtuigbom
Hij nodigde al zijn vrienden uit
Het ding te demonteren
van de genodigden verscheen
Op zijn begrafenis geen een
zij lagen met versplinterd been
dat kwam van 't exploderen

refrein:

Zo gaan wij allen naar de bliksem toe
je kan alleen niet zeggen waar wanneer en hoe
maar wat doet het er toe
ach hoe zielig

Een juffrouw bakte frikandel
al op een petroleum stel
maar plotseling daar ging de bel
het was des buurmans gade
de jongste spruit heel bijdehand
vond juist de vlam heel interessant
maar s' avonds stond er in de krant
verzekering dekt de schade

een overgang in dichte mist
er kwam een automobilist
hij had zich niet goed vergewist
en reed vol gas hene
te zelfder tijd op dat stuk lijn
kwam er ook een dieseltrein
zij bleken er gelijk te zijn
van marmer was de grafsteen

een sleepboot had een hele sjouw
En vorderde niet al te gauw
Dus bond de stuurman met een touw
De veiligheidsklep dicht stevig
Maar bij het wachten in de sluis
Vergat hij het touwtje per abuis
De stuurman ging niet meer naar huis
De klap was nogal hevig

Het OKW departement
Schonk een poëet uit Sas van Gent
Een reisbeurs van wel tachtig cent
Als lof voor zijn kwatrijnen.
De dichter sprak "die roem is vals"
En stiet een broodmes door zijn hals
Aan't graf snikte minister Cals
Die kunst mag niet verdwijnen.

(Bijdrage van eb)

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 9 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2021 (WH)
© design: Studio Karel
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog